Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

Piotr Kitowski - Zapisy wyprawne w działach spadkowych ludności
klucza pelplińskiego z I poł. XVIII w.

Read more...

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Jarosław Babiński - Kontrowersje wokół autorstwa zbioru
kazań w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie
przypisywanego ks. Franciszkowi Sawickiemu 17

Ks. Piotr Stachiewicz - Rozumienie ofiary w nauczaniu
kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

Read more...

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIII

Rozprawy i przyczynki

Ks. Łukasz Pałubicki - Zofii J. Zdybickiej i Piotra Moskala
koncepcja filozofii religii 9

Adam Węsierski - Działalność najstarszego wiejskiego
chóru kościelnego „Orfeusz” w Śliwicach w latach 1873-1945 23

Ks. Wojciech Niemczewski - Śmierć metafizyki? 71

Read more...

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLII

Wydanie specjalne

List Biskupa Pelplińskiego z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego 13

Ks. Stanisław Grunt - Złoty jubileusz kapłaństwa
ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego 15

Read more...

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH