Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
File
Download this file (2018-28 Zientkowski.pdf)DIALOG JAKO NARZĘDZIE PEDAGOGIKI PRAW CZŁOWIEKA.
Download this file (2018-27 Zahuta.pdf)NOWE SUGESTIE DOTYCZĄCE WIEDZY O PIEKLE
Download this file (2018-26 Wojcieszak.pdf)KILKA UWAG NA TEMAT PRAKTYK MAGICZNYCH CHRZEŚCIJAN W PÓŹNOANTYCZNYCH KOŚCIELNYCH
Download this file (2018-25 Wesierski.pdf)TEOLOGICZNE RACJE ODPOWIEDNIOŚCI WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY1
Download this file (2018-24 Walkusz.pdf)DIECEZJA PELPLIŃSKA W KONTEKŚCIE REORGANIZACJI STRUKTUR KOŚCIOŁA W POLSCE 1992 R
Download this file (2018-23 Trzaska.pdf)POSTMODERNISTYCZNY KONSUMPCJONIZM JAKO ANTROPOGENNE ZAGROŻENIE XXI WIEKU
Download this file (2018-22 Szulist.pdf)ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ OBY
Download this file (2018-21 Szuca.pdf)KSIĄDZ FELIKS BOLT – DUSZPASTERZ, PATRIOTA I SPOŁECZNIK
Download this file (2018-20 Szczecina.pdf)PODSTAWOWE WARTOŚCI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA ZAWARTE W KAZANIACH BŁ. KS. JERZEG
Download this file (2018-20 Szczecina.pdf)PODSTAWOWE WARTOŚCI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA ZAWARTE W KAZANIACH BŁ. KS. JERZEG
Download this file (2018-19 Przyszychowska.pdf)MACRINA THE YOUNGER – THE INVENTED SAINT
Download this file (2018-18 Pater.pdf)NADZIEJA JAKO PROFIL OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI W ZOL1
Download this file (2018-17 Parchem.pdf)MOTYW TRONU-RYDWANU BOŻEGO W PISMACH Z QUMRAN I POCZĄTKI MISTYKI MERKĀBĀH
Download this file (2018-16 Orlikowski.pdf)EGZORCYZMY W NOWYM TESTAMENCIE
Download this file (2018-15 Nowak.pdf)KRYZYS MIGRACYJNY W NIEMCZECH I JEGO SKUTKI
Download this file (2018-15 Nowak.pdf)KRYZYS MIGRACYJNY W NIEMCZECH I JEGO SKUTKI
Download this file (2018-14 Maciejko.pdf)ZNACZENIE WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGADNIEŃ KOŚCIOŁA
Download this file (2018-13 Langowski.pdf)ALEXIS CARREL I AKTION T4, CZYLI EUGENIZM W WALCE PRZECIWKO MISTERIUM OSOBY LUDZ
Download this file (2018-12 Liszka.pdf)PERYCHOREZA SUBSTANCJI BOSKIEJ WEWNĄTRZ-BOSKA I ZEWNĄTRZ-BOSKA
Download this file (2018-11 Lisica.pdf)CARL SCHMITT’S POLITICAL THEOLOGY FROM THE HERMENEUTICAL POINT OF VIEW
Download this file (2018-10 Koprowski.pdf)DUCH I LUDZIE W MYŚLI GENEZYJSKIEJ JULIUSZA SŁOWACKIEGO.
Download this file (2018-09 Guz.pdf)SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA JAKO MOTYW SZTUKI ESCHATOLOGICZNEJ ŚREDNIOWIECZA
Download this file (2018-08 Gliniecki.pdf)UNIWERSALIZM TOMIZMU I JEGO AKTUALNOŚĆ W ŚWIETLE PERSONALIZMU JACQUES’A MARITAIN
Download this file (2018-07 Glaza.pdf)ZABURZENIA LĘKOWE W KONTEKŚCIE DUSZPASTERSKIM
Download this file (2018-06 Feliga.pdf)WCIELENIE JAKO ARGUMENT NA RZECZ OBRONY KULTU OBRAZÓW W „TRZECH MOWACH APOLOGETY
Download this file (2018-05 Drzycimski.pdf)PSYCHOLOGIA PASTORALNA JAKO NAUKA POMOCNICZA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ
Download this file (2018-04 Dalecki.pdf)PELPLIŃSKI SŁUGA BOŻY ANTONI HENRYK SZUMAN I JEGO WALKA ZE SPOŁECZNYM PROBLEMEM
Download this file (2018-03 Chylewska.pdf)„TO WIĘCEJ NIŻ POEZJA”. MAŁŻEŃSTWO SAKRAMENTALNE W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ HEINRI
Download this file (2018-02 Bialkowski.pdf)RECEPCJA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W POLSCE W LATACH 1972-1978.
Download this file (2018-01 Babinski.pdf)KULT CIELESNOŚCI JAKO WYRAZ WSPÓŁCZESNEGO REDUKCJONIZMU ANTROPOLOGICZNEGO W KULT

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2019" upływa z dniem 15 czerwca 2019 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH