Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileFile size
Download this file (01 Babinski.pdf)IRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON235 kB
Download this file (02 Chylewska.pdf)NARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA249 kB
Download this file (03 Debinski.pdf)Z TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA292 kB
Download this file (04 Galikowski.pdf)POSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN V269 kB
Download this file (05 Kaczorowski.pdf)PIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZ489 kB
Download this file (06 Kardys.pdf)EGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH336 kB
Download this file (07 Knut.pdf)POCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA 298 kB
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB237 kB
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB237 kB
Download this file (09 Koska.pdf)KONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA243 kB
Download this file (10 Kunka.pdf)W SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI1305 kB
Download this file (11 Lisecka.pdf)JAN DUNS SZKOT I NAUKA232 kB
Download this file (12 Lisica.pdf)AKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ242 kB
Download this file (13 Majcher.pdf)ROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNY255 kB
Download this file (14 Palubicki.pdf)PRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW247 kB
Download this file (15 Pauch.pdf)WYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBOR221 kB
Download this file (16 Synoradzki.pdf)SAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZW257 kB
Download this file (17 Szczecina.pdf)GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI216 kB
Download this file (18 Szulist.pdf)KONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA258 kB
Download this file (19 Trzcinska.pdf)ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O G249 kB
Download this file (20 Wesierski A..pdf)KSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939)239 kB
Download this file (21 Wesierski K..pdf)PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI1237 kB
Download this file (22 Zabrocki.pdf)PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGEL266 kB
Download this file (23 Zachmielewski.pdf)WYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO251 kB
Download this file (24 Zawadzki.pdf)TEOLOGIA I RENESANS. WAWRZYŃCA KORWINA ROZWAŻANIA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATCE BOSKI302 kB

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH