Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Źródło i rozwój gnozy hellenistycznej w chrześcijaństwie

O. Piotr Liszka cmf

PWT Wrocław

 

Źródło i rozwój gnozy hellenistycznej w chrześcijaństwie

 

 

 

Streszczenie

 

Hellenizm od początku był spleciony z gnozą. Oba zjawiska kulturowe oddziaływały wzajemnie na siebie. Gnoza przyszła do Grecji z Iranu, Indii, Egiptu. Pomagała tworzyć uniwersalistyczny hellenizm, który z kolei stał się dogodnym środowiskiem dla konkretyzowania się gnozy w nowych środowiskach geograficznych, społecznych, kulturowych.

Gnostyckie źródła hellenizmu powodują, że to zjawisko kulturowe jest niebezpieczne dla spójności doktryny chrześcijańskiej, a nawet dla zachowania fundamentalnej tożsamości. Myślenie chrześcijańskie odróżnia się od myślenia hellenistycznego i gnostycznego nie tylko treścią, ale i formą. W odróżnieniu od tendencji hellenizmu – do tworzenia systemów panteistycznych, ujmuje wszystko w sposób integralny, jednocześnie podkreśla wartość poszczególnych elementów, jak też wartość całości.

 

Słowa kluczowe: hellenizm, gnoza, chrześcijaństwo, oddziaływanie, kultura, doktryna

 

 

 

 

Summary

The Source and the Development of the Hellenistic Gnosis in Christianity

 

The Hellenistic culture had been always closely related to the gnosis. These two cultural phenomena were shaping one another. The gnosis came to Greece from Iran, Egypt and India. It helped to create a universalist Hellenism which in turn became a good soil for gnosis to spread its roots in new places, cultures and societies.

Gnostic sources of Hellenism made it hard to preserve the integrity of Christian doctrine, even in the case of its fundamental identity. Christian thought differs from the Hellenistic and Gnostic thought in its contents and form. Unlike Hellenism with its pantheistic tendencies, Christianity interprets the reality as an integrated system and it simultaneously underlines the value of particular elements as well as the value of the whole.

 

Keywords:Hellenism, gnosis, Christianity, cultural impact, culture, doctrine

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH