Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Moralność małżeńska oraz seksualna świeckich chrześcijan w Galii w świetle postanowień późnoantycznych synodów galijskich

Maciej Wojcieszak

UG Gdańsk

 

Moralność małżeńska oraz seksualna świeckich chrześcijan w Galii
w świetle postanowień późnoantycznych synodów galijskich

 

 

 

Streszczenie

 

W artykule tym poczyniłem kilka uwag o moralności małżeńskiej i seksualnej świeckich chrześcijan w Galii w świetle późnoantycznych synodów galijskich. Jest to wycinek obrazu społeczeństwa. Na terenach Galii biskupi zajmowali się kwestiami separacji małżeńskiej, cudzołóstwem, wdowami łamiącymi śluby wdowieństwa, życiem w konkubinacie, powtórnym małżeństwem, a także wprowadzali przepisy dotyczące pierwszej wspólnej nocy neofitów i nowożeńców. Poprzez ustanawiane kanony, biskupi zarysowują nam pewien fragment obrazu życia społeczeństwa galijskiego w okresie wielkich zmian (ekonomicznych, religijnych i socjologicznych) w IV i V wieku. Kanony te są cennym źródłem informacji o problemach nękających ówczesnych chrześcijan oraz o sposobach radzenia sobie z nimi przez hierarchię kościelną.

 

Słowa kluczowe: Cesarstwo Rzymskie, Galia, moralność małżeńska, moralność seksualna, późny antyk, synody

 

 

 

Summary

Conjugal and Sexual Morality of Lay Christians in Gaul
in the Light of the Regulations of the Late Antiquity Gallic Synods

 

The paper accounts for the marital and sexual morality of Gaul (the western part of the Roman Empire) in the light of the canons of the late antiquity Gallic synods. It is only an excerpt of the image of that society. During the synods the bishops discussed such topics as separation, adultery and widows breaking their vows of chastity and remarrying. The participating bishops were also establishing specific norms regarding the wedding night of neophytes or newlyweds. They were to restrain themselves from having sexual intercourse (for neophytes it was a few days, for newlyweds only the wedding night).

In these canons we see a very interesting picture of the dynamics in the 4th and 5th century Gallic society. It was a time of significant economic, religious and sociological changes. The regulations established by the bishops are a valuable source of information about the problems of Christians of those days and the ways of dealing with them by the ecclesial hierarchy.

 

Keywords: Gaul, marital morality, late antiquity, Roman Empire, sexual morality, synods

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH