Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Odłączenie się od Kościoła katolickiego a ochrona danych osobowych w świetle prawa powszechnego

Agnieszka Trzcińska

UG Gdańsk

 

Odłączenie się od Kościoła katolickiego
a ochrona danych osobowych
w świetle prawa powszechnego

 

 

 

 

Streszczenie

 

W niniejszej publikacji podjęto próbę analizy zagadnienia, jakim jest skuteczność oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła katolickiego i jej wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez proboszczów w księgach parafialnych.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zapadło wiele często sprzecznych ze sobą rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących przetwarzania przez proboszczów danych osobowych osób, które wyraziły wolę wystąpienia z Kościoła katolickiego. Jako, że liczba osób deklarujących wystąpienie z Kościoła i żądających nakazu sprostowania księgi parafialnej przez Generalnego Ochrony Inspektora Danych Osobowych w trybie administracyjnym z roku na rok rośnie, problematyka zasługuje na pochylenie się nad nią.

W związku z tym, że analizowane w niniejszym artykule zagadnienie regulowane jest po części przez prawo państwowe a po części przez prawo kościelne, kwestia rozgraniczenia obszaru oddziaływania obydwu praw i zakres w jakim prawo kanoniczne może funkcjonować w państwowym porządku prawnym budzi skrajne emocje i powoduje rozdźwięk stanowisk zarówno w doktrynie prawniczej jak i wśród sędziów orzekających.

 

Słowa kluczowe: apostazja, wystąpienie z kościoła, dane osobowe, ochrona danych osobowych, oświadczenie woli

 

 

 

 

Summary

Leaving the Catholic Church and the Personal Data Protection

in the Light of the Civil Law

 

The paper is an analysis of one of the consequences of the formal apostasis from the Catholic Church, namely the proper way of keeping the personal data by the parish priests in the registers of the faithful.

In the recent years there have been numerous mutually excluding sentences passed by the Supreme Administrative Tribunal of Poland regarding the processing of the personal data of those who have left the Church. The problem seems to be a serious one as the number of the apostates who make a formal request to the Inspector General for the Protection of Personal Data asking to make corrections in the parish records is constantly growing.

The phenomenon examined in the paper transcends the Canon Law and the civil law. Hence, it is crucial to find the correct demarcation between the two in the reference to this legal problem. We must point out that the range of the influence of the ecclesial norms in the state legal system is a widely discussed issue these days and it arouses a lot of emotions and discord in the jurisprudential ambience.

 

Keywords: apostasy, leaving the Church, personal data, personal data protection, statement of the will

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH