Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Rozwój organizacji dekanalnej Kościoła gdańskiego

Agnieszka Kobus

UG Gdańsk

 

 

Rozwój organizacji dekanalnej
Kościoła gdańskiego

 

 

 

 

Streszczenie

 

Liczący niespełna 95 lat Kościół gdański rozrósł się z dwóch do dwudziestu czterech dekanatów. Wpływ miała rozbudowa sieci parafialnej i przeobrażenia w granicach między diecezjami. Do ogólnej reorganizacji sieci dekanatów doszło w 1931, 1986, 1992 i 2006 roku

 

Słowa kluczowe: dekanat, diecezja gdańska, organizacja Kościoła katolickiego

 

 

 

Summary

The Organisational Development of the Deaneries in the Church of Gdańsk

 

The local Catholic Church in Gdańsk is less than 95 years old but it has grown from two to twenty-four deaneries. This was caused by the process of developing the parish network and the territorial changes between dioceses. The deaneries were re-organised in 1931, 1986, 1992 and 2006.

 

Keywords: deanery, Diocese of Gdańsk, the organisation of the Catholic Church

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH