Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

 

A. Wydawca

- Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie,
- Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

 

B. Zespół redakcyjny

1.Redaktor naczelny:
- ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK)

2. Redaktorzy tematyczni:
- Teologia: ks. dr Sławomir Kunka (UMK),
- Filozofia: ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW),
- Historia: ks. dr Krzysztof Koch (WSD Pelplin),
- Prawo kanoniczne: ks. dr Adam Kałduński

3. Redaktorzy językowy:
- dr Agnieszka Skórzewska-Skowron (UW),
- mgr Sebastian Wydrowski

4. Redaktor statystyczny:
- ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK (UMK)

5. Redaktor techniczny:
- dr Karolina Kochańczyk-Bonińska (UW)

6. Sekretarze redakcji:
- mgr Damian Klajst,
- mgr Andrzej Dombrowski

 

C. Rada naukowa

- prof. dr hab. Marek Parchem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)) – przewodniczący,
- prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),
- Christoph Böhr (Päpstliche Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz /Wien),
- prof. dr Miguel Brugarolas (Uniwersytet Nawarry),
- Aleksandra Chylewska-Tölle, prof. UAM (Collegium Polonicum w Słubicach),
- prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
- dr Gerhard Droesser (Uniwersytet Wuerzburg),
- prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL),
- prof. Filippo Lovison (Papieski Uniwersytet Gregoriański),
- prof. doc. Enrice Sironi (Facoltà Teologica Puglia) m,
- prof. Władysław Wyszowadzki (PUNO Londyn)Editorial Board

 

A. Published by

- Diocesan Seminary in Pelplin
- Bernardinum Publishing House in Pelplin

 

B. Editoral Board Members:

1. Chief Editor:
Rev. Prof. dr hab. Janusz Szulist (Nicolaus Copernicus University)

2. Expert Editors:
- Theology: Rev. dr Sławomir Kunka (Nicolaus Copernicus University)
- Philosophy: Rev. dr hab. Jarosław Babiński, prof. CSWU (Cardinal Stefan Wyszyński University)
- History: Rev. dr Krzysztof Koch (Diocesan Seminary in Pelplin)
- Canon Law: Rev. dr Adam Kałduński (Diocesan Seminary in Pelplin)

3. Language Editors:
- dr Agnieszka Skórzewska-Skowron (Warsaw University)
- Rev. mgr Sebastian Wydrowski

4. Statistical Editor:
- Rev. dr hab. Wiesław Łużyński,
- prof. NCU (Nicolaus Copernicus University)

5. Technical Editor:
- dr Karolina Kochańczyk-Bonińska (Warsaw University)

6. Secretaries:
- Rev. mgr Damian Klajst
- Rev. mgr Andrzej Dombrowski

 

C. Scientific Board:

- Rev. Prof. dr hab. Marek Parchem (Cardinal Stefan Wyszyński University) – Chairman
- Rev. Prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Pontifical University of John Paul II )
- Prof. Christoph Böhr (Päpstliche Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz /Vienna)
- Rev. Prof. dr Miguel Brugarolas (University of Navarra)
- Dr. hab. Aleksandra Chylewska-Tölle, prof. AMU (Collegium Polonicum in Słubice)
- Rev. Prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Nicolaus Copernicus University)
- Prof. dr Gerhard Droesser (University of Wuerzburg)
- Rev. Prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (John Paul II Catholic University of Lublin)
- Rev. Prof. Filippo Lovison (Pontifical Gregorian University)
- Rev. Prof. doc. Enrice Sironi (Facoltà Teologica Puglia)
- Rev. Prof. Władysław Wyszowadzki (PUNO London)

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2020” upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2020 should be send before June 30, 2020.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH