Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (01 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiKULT CIELESNOŚCI JAKO WYRAZ WSPÓŁCZESNEGO REDUKCJONIZMU ANTROPOLOGICZNEGO W KULTURZE, s. 15-27.
Download this file (02 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiRECEPCJA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W POLSCE W LATACH 1972-1978. Pomiędzy bullą «Episcoporum Poloniae coetus» a wyborem kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, s. 29-80.
Download this file (03 Chylewska.pdf)Aleksandra Chylewska-Tölle„TO WIĘCEJ NIŻ POEZJA”. MAŁŻEŃSTWO SAKRAMENTALNE W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ HEINRICHA FEDERERA, s. 81-93.
Download this file (04 Dalecki.pdf)Ks. Krzysztof DaleckiPELPLIŃSKI SŁUGA BOŻY ANTONI HENRYK SZUMAN I JEGO WALKA ZE SPOŁECZNYM PROBLEMEM ALKOHOLIZMU W OKRESIE LAT MIĘDZYWOJENNYCH, s. 95-109.
Download this file (05 Drzycimski.pdf)Ks. Arkadiusz DrzycimskiPSYCHOLOGIA PASTORALNA JAKO NAUKA POMOCNICZA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ, s. 111-123.
Download this file (06 Feliga.pdf)Piotr FeligaWCIELENIE JAKO ARGUMENT NA RZECZ OBRONY KULTU OBRAZÓW W „TRZECH MOWACH APOLOGETYCZNYCH PRZECIWKO TYM, KTÓRZY ODRZUCAJĄ ŚWIĘTE OBRAZY” ŚW. JANA DAMASCEŃSKIEGO, s. 125-139.
Download this file (07 Glaza.pdf)Ks. Michał GlazaZABURZENIA LĘKOWE W KONTEKŚCIE DUSZPASTERSKIM, s. 141-155.
Download this file (08 Gliniecki.pdf)Ks. Wojciech GlinieckiUNIWERSALIZM TOMIZMU I JEGO AKTUALNOŚĆ W ŚWIETLE PERSONALIZMU JACQUES’A MARITAINA, s. 157-173.
Download this file (09 Guz.pdf)Ks. Arkadiusz GuzSPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA JAKO MOTYW SZTUKI ESCHATOLOGICZNEJ ŚREDNIOWIECZA, s. 175-184.
Download this file (10 Koprowski.pdf)Piotr KoprowskiDUCH I LUDZIE W MYŚLI GENEZYJSKIEJ JULIUSZA SŁOWACKIEGO. Etiuda badawcza, s. 185-194.
Download this file (11 Lisica.pdf)Fr Jarosław LisicaCARL SCHMITT’S POLITICAL THEOLOGY FROM THE HERMENEUTICAL POINT OF VIEW, s. 195-207.
Download this file (12 Liszka.pdf)o. Piotr Liszka CMFPERYCHOREZA SUBSTANCJI BOSKIEJ WEWNĄTRZ-BOSKA I ZEWNĄTRZ-BOSKA, s. 209-227.
Download this file (13 Langowski.pdf)Ks. Marek ŁangowskiALEXIS CARREL I AKTION T4, CZYLI EUGENIZM W WALCE PRZECIWKO MISTERIUM OSOBY LUDZKIEJ, s. 229-238.
Download this file (14 Maciejko.pdf)Ks. Tadeusz MaciejkoZNACZENIE WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGADNIEŃ KOŚCIOŁA, s. 239-251.
Download this file (15 Nowak.pdf)Ks. Joachim NowakKRYZYS MIGRACYJNY W NIEMCZECH I JEGO SKUTKI, s. 253-268.
Download this file (16 Orlikowski.pdf)Ks. Radosław OrlikowskiEGZORCYZMY W NOWYM TESTAMENCIE, s. 269-281.
Download this file (17 Parchem.pdf)Ks. Marek ParchemMOTYW TRONU-RYDWANU BOŻEGO W PISMACH Z QUMRAN I POCZĄTKI MISTYKI MERKĀBĀH, s. 283-301.
Download this file (18 Pater.pdf)Ks. Dariusz PaterNADZIEJA JAKO PROFIL OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI W ZOL, s.303-321.
Download this file (19 Przyszychowska.pdf)Marta PrzyszychowskaMACRINA THE YOUNGER – THE INVENTED SAINT, s. 323-343.
Download this file (20 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaPODSTAWOWE WARTOŚCI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA ZAWARTE W KAZANIACH BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, s. 345-357.
Download this file (21 Szuca.pdf)Ks. Wiesław SzucaKSIĄDZ FELIKS BOLT – DUSZPASTERZ, PATRIOTA I SPOŁECZNIK, s. 359-368.
Download this file (22 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ OBYWATELI, s. 369-382.
Download this file (23 Trzaska.pdf)Anna TrzaskaPOSTMODERNISTYCZNY KONSUMPCJONIZM JAKO ANTROPOGENNE ZAGROŻENIE XXI WIEKU, s. 383-396.
Download this file (24 Walkusz.pdf)Ks. Jan WalkuszDIECEZJA PELPLIŃSKA W KONTEKŚCIE REORGANIZACJI STRUKTUR KOŚCIOŁA W POLSCE 1992 ROKU, s. 397-406.
Download this file (25 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiTEOLOGICZNE RACJE ODPOWIEDNIOŚCI WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, s. 407-419.
Download this file (26 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakKILKA UWAG NA TEMAT PRAKTYK MAGICZNYCH CHRZEŚCIJAN W PÓŹNOANTYCZNYCH KOŚCIELNYCH TEKSTACH NORMATYWNYCH, s. 421-434.
Download this file (27 Zahuta.pdf)Ks. Marcin ZahutaNOWE SUGESTIE DOTYCZĄCE WIEDZY O PIEKLE, s. 435-449.
Download this file (28 Zientkowski.pdf)Przemysław ZientkowskiDIALOG JAKO NARZĘDZIE PEDAGOGIKI PRAW CZŁOWIEKA. Rozważania wokół koncepcji wolności według ks. Józefa Tischnera, s. 451-460.

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH