Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (00_strony poczatkowe.pdf)00_strony poczatkowe.pdfSTRONY POCZĄTKOWE I SPIS TREŚCI.
Download this file (01 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiTEOLOGICZNO-PRAKSEOLOGICZNE IMPLIKACJE WSPÓŁCZESNEJ DYSKUSJI NAD ROZUMIENIEM ŚMIERCI, s. 17–31.
Download this file (02 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiPOLSCY OJCOWIE SOBORU WATYKAŃSKIEGO II. WSTĘP DO BADAŃ NAD EPISKOPATEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PRL W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU, s. 33–73.
Download this file (03 Cejrowski_Medrzycki.pdf)Paweł Cejrowski, Radosław MędrzyckiREGULACJE PRAW OSÓB,KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE – UWAGI NA TLE AUTONOMICZNEJ REGULACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM, s. 75–91.
Download this file (04 Chmist.pdf)Ks. Marek ChmistPAWŁOWA WIZJA APOSTOLATU W 1 KOR 9, s. 93–106.
Download this file (05 Dalecki.pdf)Ks. Krzysztof DaleckiPOMORSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD DZIEĆMI JAKO NAJWIĘKSZE DZIEŁO SPOŁECZNE KS. PRAŁATA ANTONIEGO HENRYKA SZUMANA, s. 107–119.
Download this file (06 Dlutowski.pdf)Ks. Michał DłutowskiIDEA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŻYCIU DUCHOWYM, s. 121–132.
Download this file (07 Drogosz.pdf)Ks. Mariusz DrogoszKRYTYKA IDEI „NOWEGO ATEIZMU” W TWÓRCZOŚCI DAVIDA BERLINSKIEGO, s. 133–149.
Download this file (08 Dutkiewicz.pdf)Ks. Łukasz Dutkiewicz SACNIEKTÓRE ASPEKTY DUSZPASTERSKIEJ TROSKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O BEZROBOTNYCH W POLSCE, s. 151–162,
Download this file (09 Gliniecki.pdf)Ks. Wojciech GlinieckiMIEJSCE „OSOBY” W DECYZJI MEDYCZNEJ. ANALIZA ZAGADNIENIA W ŚWIETLE PERSONALIZMU JACQUES’A MARITAINA, s. 163–180.
Download this file (10 Glombiowski.pdf)Ks. Aleksander GłombiowskiZESŁANIE NA SYBIR CZASEM WZRASTANIA W WIERZE I ROZEZNAWANIA POWOŁANIA ŚW. RAFAŁA OD ŚW. JÓZEFA – JÓZEFA KALINOWSKIEGO, s. 181–198.
Download this file (11 Gogacz.pdf)Krzysztof GogaczINSTYTUCJONALNY WYMIAR KURATELI SĄDOWEJ W KSZTAŁTOWANIU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO, s. 199–209.
Download this file (12 Jakimiec.pdf)Daniel JakimiecISTOTA I PREROGATYWY SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO W SPRAWACH RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH, s. 211–229.
Download this file (13 Janowska.pdf)Maria JanowskaTEOLOGICZNO-WYCHOWAWCZE PRZESŁANIE EPITAFIÓW CMENTARNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH CMENTARZY W TORUNIU, s. 231–247.
Download this file (14 Jazniewicz.pdf)Ks. Wojciech JaźniewiczKONCEPCJA GRZECHU PIERWORODNEGO W PRACACH CHRISTIANA DE DUVE’A, s. 249–260.
Download this file (15 Koprowski.pdf)Piotr KoprowskiWĄTKI GNOSTYCKIE W MYŚLI GENEZYJSKIEJ JULIUSZA SŁOWACKIEGO, s. 261–274
Download this file (16 Kuna.pdf)Ks. Damian KunaWPŁYW SPORTU NA ŻYCIE MORALNE CZŁOWIEKA – KORZYŚCI, WYNATURZENIA I PRÓBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU, s. 275-290.
Download this file (17 Majewska.pdf)Alicja Elżbieta MajewskaAKTUALNOŚĆ WSKAZAŃ BŁOGOSŁAWIONEJ DOROTY DLA CZŁOWIEKA XXI WIEKU, s. 291–303.
Download this file (18 Marczak.pdf)Ks. Michał MarczakDEKALOG DROGĄ WOLNOŚCI NARODU – IV PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY, s. 305–319.
Download this file (19 Mielczarek.pdf)Joanna MielczarekHISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DRÓG ŚWIĘTEGO JAKUBA NA TERENIE POLSKI, s. 321–336.
Download this file (20 Mielewska.pdf)Małgorzata MielewskaOKOLICZNOŚCI POWSTANIA I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI KURACJI W PRZECHOWIE (1931–1939), s. 337–356.
Download this file (21 Osnowski.pdf)Ks. Janusz OsnowskiPROBLEM SUMIENIA W UJĘCIU KS. JÓZEFA TISCHNERA, s. 357–370.
Download this file (22 Ossowski.pdf)Ks. Zdzisław OssowskiWITRAŻE W SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO ROCHA W OSIEKU. PROBLEM PERCEPCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, s. 371–387.
Download this file (23 Parchem.pdf)Ks. Marek ParchemWYDARZENIA CZASÓW OSTATECZNYCH W HYMNICZNYCH PROROCTWACH ESCHATOLOGICZNYCH KSIĘGI DANIELA (Dn 12,1–3) I TESTAMENTU MOJŻESZA (TestMojż 10,1–10), s. 389–410.
Download this file (24 Rachwalik.pdf)Ks. Walter RachwalikPOLONICA W DZIENNICZKU ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ, s. 411–418.
Download this file (25 Sadowski.pdf)Maciej Sadowski CSsRTORUŃSKI JUWENAT POLSKICH REDEMPTORYSTÓW W LATACH 1921–1939, s. 419–432.
Download this file (26 Siminski.pdf)Ks. Łukasz SimińskiKATECHEZA ODPOWIEDZIĄ NA NIEBEZPIECZEŃSTWA ZAGRAŻAJĄCE GRUPOM RELIGIJNYM, s. 433–446.
Download this file (27 Syldatk.pdf)Ks. Tomasz SyldatkLE CONCILE VATICAN II – L’IDÉE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION EN GESTATION, s. 447–472.
Download this file (28 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaWARTOŚĆ CIERPIENIA NARODU. MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W WARSZAWIE – 27 LISTOPADA 1983 R., s. 473–484.
Download this file (29 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistNIEPODLEGŁOŚĆ WARUNKIEM POKOJU, s. 485–500.
Download this file (30 Sniegowski.pdf)O. Przemysław Śniegowski CRSPZJAWISKO NEOPOGAŃSTWA WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W XXI WIEKU W UJĘCIU BENEDYKTA XVI, s. 501–516.
Download this file (31 Wesierski-Tesen.pdf)Ks. Karol Węsierski-TesenMAHOMET, W JAKIEGO WIERZĄ MUZUŁMANIE W ŚWIETLE SIRY IBN ’ISHÂQA, s. 517–532.
Download this file (32 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiROZWÓJ TEOLOGICZNEJ PRAWDY O WNIEBOWZIĘCIU NMP NA PODSTAWIE LITURGII, s. 533–542.
Download this file (33 Wintow.pdf)Ks. Yauhen Vintou (Eugeniusz Wintow)MIŁOŚĆ OJCZYZNY W TEKSTACH SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (1901–1981) I SŁUGI BOŻEGO BISKUPA ZYGMUNTA ŁOZIŃSKIEGO(1870–1932). ANALIZA PORÓWNAWCZA, s. 543–556.
Download this file (34 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakSPOŁECZNOŚĆ KOŚCIOŁA AFRYKI RZYMSKIEJ W RELACJI ŚW. AUGUSTYNA, s. 557–579.
Download this file (35 rec. Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiRecenzja książki: D. Bednarski, Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 566., s. 583–587.
Download this file (36 rec. Dziembowski.pdf)Piotr Maciej DziembowskiINTERCYZA ŚLUBNA MICHAŁA DZIAŁYŃSKIEGO I ELŻBIETY CZEMÓWNY Z 1588 ROKU, s. 589–600.
Download this file (37 rec. Kochanczyk-Boninska.pdf)Karolina Kochańczyk-BonińskaRecenzja książki: T. Stępień, Porządek i miłość. Koncepcja Opatrzności Bożej w myśli starożytnej, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, ss. 357., s. 601–603.
Download this file (38 rec. Nowak.pdf)Ks. Joachim NowakRecenzja książki: F. Heckmann, Integration von Migranten. Einwanderung und neue Nationenbildung, Springer VS, Wiesbaden 2015, ss. 325., s. 605–609.
Download this file (39 rec. Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaRecenzja książki: P. Glas, T. P. Terlikowski, Ks. Piotr Glas. Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu. Rozmawia Tomasz P. Terlikowski, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2018, ss. 295., s. 611–613.
Download this file (40 rec. Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistRecenzja monografii: M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1963, Gaudium, Lublin 2019, ss. 750., s. 615–618.
Download this file (41 rec. Walkusz.pdf)Ks. Jan WalkuszKRAINA OBSIANA MĘKAMI BOŻYMI I KAMIENIAMI, CZYLI KS. ZENONA MYSZKA POETYCKI OPIS KASZUB, s. 619–624.
Download this file (42 Summary.pdf)42 Summary.pdfVOLUME SUMMARY s. 625–626.
Download this file (43 Informacje dla autorow.pdf)INFORMACJE DLA AUTORÓW 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH