Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (01-04_poczatek_SP t. 55.pdf)POCZĄTEK 
Download this file (05-10_spis tresci_SP t. 55.pdf)SPIS TREŚCI 
Download this file (11-14_skroty_SP t. 55.pdf)SKRÓTY 
Download this file (15-26_J. Babinski_SP t. 55.pdf)Ks. Jarosław BabińskiEKO-PNEUMATOLOGIA. ZARYS PROBLEMATYKI, s. 15-26.
Download this file (27-35_D. Bialecki_SP t. 55.pdf)Daniel BiałeckiNORMY UPRAWIANIA NAUKI W BADANIACH HISTORYCZNYCH, s. 27-35.
Download this file (37-71_M. Bialkowski_SP t. 55.pdf)Michał BiałkowskiOJCIEC I PASTERZ. DZIAŁALNOŚĆ PRYMASA POLSKI STEFANA WYSZYŃSKIEGO NA FORUM KOMISJI/RADY GŁÓWNEJ EPISKOPATU POLSKI (1949–1953, 1956–1981), s. 37-71.
Download this file (73-98_M. Dziembowski_SP t. 55.pdf)Piotr Maciej DziembowskiSPIS RZECZY POZOSTAŁYCH PO ŚMIERCI AUGUSTYNA JAKUBA DZIAŁYŃSKIEGO, WOJEWODY KALISKIEGO Z DNIA 5 CZERWCA 1759 ROKU, s. 73-98.
Download this file (99-117_W. Gliniecki_SP t. 55.pdf)Ks. Wojciech GlinieckiOSOBOWE UJĘCIE RELACJI PACJENT – PERSONEL MEDYCZNY. WPŁYW WYMIARU PERSONALISTYCZNEGO NA JAKOŚĆ RELACJI INTERPERSONALNYCH W PRZESTRZENI MEDYCZNEJ I JEGO ZNACZENIE W PROCESIE LECZENIA, s. 99-117.
Download this file (119-138_M. Holda_SP t. 55.pdf)Ks. Miłosz HołdaPOLE ODPOWIEDZIALNOŚCI I DRAMAT WINY W MYŚLI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. O DUSZPASTERSKIM ROZWINIĘCIU FILOZOFII ODPOWIEDZIALNOŚCI, s. 119-138.
Download this file (139-148_M. Klosowski_SP t. 55.pdf)Michał KłosowskiPOLISH SCOUTING MOVEMENT IN THE PAST AND TODAY: A DEPARTURE FROM CHRISTIAN VALUES, s. 139-148.
Download this file (149-158_P. Koprowski_SP t. 55.pdf)Piotr KoprowskiHANDEL I JEGO ROLA CYWILIZACYJNA W UJĘCIU JÓZEFA SUPIŃSKIEGO, s. 149-158.
Download this file (159-173_M. Lewicka_SP t. 55.pdf)Monika LewickaRODZINA W NAUCZANIU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. PERSPEKTYWA PEDAGOGICZNA, s. 159-173.
Download this file (175-188_A. Megger_SP t. 55.pdf)Ks. Andrzej MeggerBISKUP KAZIMIERZ JÓZEF KOWALSKI (1896-1972) JAKO PREKURSOR ODNOWY LITURGICZNEJ W DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ, W ŚWIETLE „ORĘDOWNIKA DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ”, s. 175-188.
Download this file (189-204_L. Mudrak_SP t. 55.pdf)Ks. Łukasz MudrakRIVALITÄT UND DIE FRAGE NACH DER UNTERSCHEIDUNG DER GEISTER: PNEUMATOLOGISCHER BEITRAG ZUR AUFSCHLIESSUNG ÖKUMENISCHER HORIZONTE, s. 189-204.
Download this file (205-232_Z. Ossowski_SP t. 55.pdf)Zdzisław OssowskiEPIDEMIE, ZARAZY I ICH PATRONI. POCZĄTKI KULTU ŚWIĘTEGO ROCHA W EUROPIE, s. 205-232.
Download this file (233-267_J. Perszon_SP t. 55.pdf)Ks. Jan PerszonKASZUBSKIE PIELGRZYMOWANIE W XX WIEKU, s. 233-267.
Download this file (269-280_M. Pestka_SP t. 55.pdf)Anna Magdalena PestkaWPŁYW WZORU ŻYCIA I ŚMIERCI BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO W CZYCZKOWACH, s. 269-280.
Download this file (281-290_P. Pruski_SP t. 55.pdf)Piotr PruskiPERSONALISTYCZNE KRYTERIUM W REALIZACJI FUNKCJI GOSPODARCZEJ RODZINY W NAUCZANIU SPOŁECZNYM KOŚCIOŁA, s. 281-290.
Download this file (291-301_T. Szczesniak_SP t. 55.pdf)Ks. Tomasz SzcześniakWPŁYW MEDIÓW NA KSZTAŁT KULTURY W ORĘDZIACH BENEDYKTA XVI NA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU (2006–2013), s. 291-301.
Download this file (303-315_J. Szulist_SP t. 55.pdf)Ks. Janusz SzulistWIARA CHRZEŚCIJAŃSKA WOBEC IDEOLOGII NAZIZMU W OPARCIU O LIST PASTERSKI NIEMIECKIEGO EPISKOPATU Z 20 SIERPNIA 1935 ROKU, s. 303-315.
Download this file (317-330_A. Tybusz_SP t. 55.pdf)Ks. Artur TybuszŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA, s. 317-330.
Download this file (331-354_K. Wieczorek_SP t. 55.pdf)Krzysztof WieczorekSTEFAN WYSZYŃSKI I JÓZEF TISCHNER – UKRYTY DIALOG O NAJWAŻNIEJSZYCH POLSKICH SPRAWACH, s. 331-354.
Download this file (355-366_P. Zientkowski_SP t. 55.pdf)Przemysław ZientkowskiWYCHOWAWCZA ROLA PRACY W KONCEPCJACH FILOZOFÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH: STEFANA WYSZYŃSKIEGO, KAROLA WOJTYŁY I JÓZEFA TISCHNERA, s. 355-366.
Download this file (367-386_A. Zubilewicz_SP t. 55.pdf)Andrzej ZubielewiczGENEZA FILOZOFICZNEJ IDEI QUEER WOBEC PODSTAW ANTROPOLOGICZNYCH KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ, 367-386.
Download this file (389-392_M. Bialkowski_SP t. 55.pdf)Michał BiałkowskiRecenzja książki: Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3: Powo- łanie – duchowość – świadectwo pod red. dk. Waldemara Rozyn- kowskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2021, ss. 344., s. 389-392.
Download this file (393-396_W. Cichosz_SP t. 55.pdf)Ks. Wojciech CichoszRecenzja książki: Rzeczywistość cyfrowa. Kontekst katechetyczny. „Studia Katechetyczne”, tom 16(2020), red. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2020, ss. 148., s. 393-396
Download this file (397-400_A. Drzycimski_SP t. 55.pdf)Ks. Arkadiusz DrzycimskiRecenzja książki: Tomasz Adamczyk, Autentyczność i duchowość. Księża w opinii polskiej młodzieży. Analiza socjologiczna, Towarzy- stwo Naukowe KUL, Lublin 2020, ss. 288., s. 397-400.
Download this file (401-406_M. Kuczynska_SP t. 55.pdf)Marzena KuczyńskaRecenzja książki: Jarosław Babiński, Ekoteologia, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2020, ss. 247., S. 401-406.
Download this file (407-408_J. Szulist_SP t. 55.pdf)Ks. Janusz SzulistRecenzja książki: Arcybiskup Jakub Kostiuczuk, Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego, Warszawska Metropolia Pra- wosławna, Warszawa 2018, ss. 160., s. 407-409.
Download this file (409-410_Summary_SP t. 55.pdf)VOLUME SUMMARY 
Download this file (411-413_Informacja_SP t. 55.pdf)INFORMACJE DLA AUTORÓW 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH