Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (Spis tresci SP 48 2015.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLVIII 
Download this file (01 Babinski1.pdf)Ks. Jarosław BabińskiIRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON, s. 13-22.
Download this file (02 Chylewska2.pdf)Aleksandra Chylewska-TölleNARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA, s. 23-35.
Download this file (03 Debinski3.pdf)Ks. Józef DębińskiZ TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA, s. 37-56.
Download this file (04 Galikowski4.pdf)Ks. Tadeusz GalikowskiPOSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN VERITATE BENEDYKTA XVI, s. 57-67.
Download this file (05 Kaczorowski5.pdf)Ks. Robert KaczorowskiPIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZNE, s. 69-81.
Download this file (06 Kardys6.pdf)Ks. Wojciech KardyśEGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH, s. 83-94.
Download this file (07 Knut7.pdf)Ks. Tadeusz KnutPOCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA KSIĘGI SYRACHA, s. 95-111.
Download this file (08 Koprowski8.pdf)Piotr KoprowskiOSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERBA, s. 113-120.
Download this file (09 Koska9.pdf)Ks. Jakub KośkaKONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA, s. 121-132.
Download this file (10 Kunka10.pdf)Ks. Sławomir KunkaW SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI, s. 133-153.
Download this file (11 Lisecka11.pdf)Magdalena LiseckaJAN DUNS SZKOT I NAUKA, s. 155-163.
Download this file (12 Lisica12.pdf)Ks. Jarosław LisicaAKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ, s. 165-178.
Download this file (13 Majcher13.pdf)Piotr MajcherROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNYM, s. 179-190.
Download this file (14 Palubicki14.pdf)Ks. Łukasz PałubickiPRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW, 191-201.
Download this file (15 Pauch15.pdf)Seweryn PauchWYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBORSKICH, s. 203-211.
Download this file (16 Synoradzki16.pdf)Ks. Łukasz SynoradzkiSAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH? Analiza na kanwie trwającego Synodu Biskupów na temat: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”, s. 213-224.
Download this file (17 Szczecina17.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaGODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, s. 225-237.
Download this file (18 Szulist18.pdf)Ks. Janusz SzulistKONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA, s. 239-253.
Download this file (19 Trzcinska19.pdf)Agnieszka TrzcińskaZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, s. 255-266.
Download this file (20 Wesierski A20..pdf)Adam WęsierskiKSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939), s. 267-284.
Download this file (21 Wesierski K21..pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiPRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI, s. 285-295.
Download this file (22 Zabrocki22.pdf)Ks. Maciej ZabrockiPRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGELII GAUDIUM, s. 297-307.
Download this file (23 Zachmielewski23.pdf)Ks. Rafał ZachmielewskiWYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, s. 309-321.
Download this file (24 Zawadzki24.pdf)Robert K. ZawadzkiTEOLOGIA I RENESANS. WAWRZYŃCA KORWINA ROZWAŻANIA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATCE BOSKIEJ, 323-340.

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH