Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (Spis tresci SP 49 2016.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIX 
Download this file (2016-26 Wojcieszak.pdf)MORALNOŚĆ MAŁŻEŃSKA ORAZ SEKSUALNA ŚWIECKICH CHRZEŚCIJAN W GALII W ŚWIETLE POSTA 
Download this file (2016-25 Wesierski.pdf)DAR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZEJAWEM BOŻEGO MIŁOSIERDZI 
Download this file (2016-24 Trzcinska.pdf)ODŁĄCZENIE SIĘ OD KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRA 
Download this file (2016-23 Smigiel.pdf)TO BE A MISSIONARY CHURCH IN POLAND IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS’ TEACHINGS 
Download this file (2016-22 Szumski.pdf)KOREKTA POSOBOROWEJ REFORMY LITURGICZNEJ SZANSĄ ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI KATOLICKIE 
Download this file (2016-21 Szulist.pdf)UWARUNKOWANIA JEDNOSTKOWE KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA PLURALISTYCZNEGO W PISMACH 
Download this file (2016-20 Szkutnik.pdf)TELEOLOGIA W METODOLOGII WITALIZMU HANSA DRIESCHA 
Download this file (2016-19 Stepien.pdf)„NISI CREDIDERITIS, NON INTELLIGETIS” – BELIEF AS NATURAL COGNITION IN THE WRITI 
Download this file (2016-18 Schaller.pdf)EKLEZJOLOGIA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W PISMACH JOSEPHA RATZINGERA 
Download this file (2016-17 Sawa.pdf)BENEDYKTA XVI TEOLOGIA ODNOWY KOŚCIOŁA. WOKÓŁ EKLEZJOLOGII NOWEJ EWANGELIZACJI 
Download this file (2016-16 Pauch.pdf)WYSTĘPKI W POSIADŁOŚCIACH CYSTERSÓW PELPLIŃSKICH NA KARTACH KRONIKI PELPLIŃSKIEJ 
Download this file (2016-15 Langowski.pdf)WULNERABILNOŚĆ W ŻYCIU I FILOZOFII EMMANUELA MOUNIERA 
Download this file (2016-14 Liszka.pdf)ŹRÓDŁO I ROZWÓJ GNOZY HELLENISTYCZNEJ W CHRZEŚCIJAŃSTWIE 
Download this file (2016-13 Kunka.pdf)MĄŻ I ŻONA – DZIECI JEDNEGO OJCA. PERSONALISTYCZNY PRZYCZYNEK DO PROTOLOGII INTE 
Download this file (2016-12 Koprowski.pdf)NIE-BEZGRZESZNA, WCZESNA MŁODOŚĆ W ŚWIETLE DZIENNIKA DUSZY JANA XXIII I SPOWIEDZ 
Download this file (2016-11 Kochanczyk.pdf)THE CONCEPT OF THE COSMOS ACCORDING TO BASIL THE GREAT’S ON THE HEXAEMERON 
Download this file (2016-10 Kobus.pdf)ROZWÓJ ORGANIZACJI DEKANALNEJ KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO 
Download this file (2016-09 Kardys.pdf)OKREŚLENIA, IMIONA I PERSONIFIKACJE DEMONÓW ORAZ ICH POCHODZENIE WEDŁUG APOKRYFI 
Download this file (2016-08 Kaczorowski.pdf)TAK ZWANE MSZE POLSKIE OPUBLIKOWANE W ZBIORZE PIEŚNI NABOŻNYCH KATOLICKICH DO UŻ 
Download this file (2016-07 Huzarek.pdf)KŁOPOTY Z TOŻSAMOŚCIĄ – CZYLI PARFITA DEREKA GŁOS W SPRAWIE I NIEREDUKCJONISTYCZ 
Download this file (2016-06 Habimana.pdf)L’ESCHATOLOGIE COMME POINT CULMINANT DE LA RELIGION TRADITIONNELLE AU RWANDA. ES 
Download this file (2016-05 Grzebinska.pdf)HISTORIA PELPLIŃSKICH NEKROPOLII. PRZYCZYNEK DO BADAŃ HISTORII FUNERALNEJ PELPLI 
Download this file (2016-04 Elak.pdf)KONCEPCJA CIERPIENIA DUCHOWEGO W OPARCIU O LISTY ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY 
Download this file (2016-03 Delewski.pdf)TEOLOGICZNE ROZUMIENIE NADZIEI 
Download this file (2016-02 Chylewska.pdf)KERYGMAT I POPKULTUROWE CHRZEŚCIJAŃSTWO W LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ NA PRZYKŁADZI 
Download this file (2016-01 Babinski.pdf)PRZEMIANY KULTUROWO-IDEOWE WSPÓŁCZESNOŚCI, JAKO ZNAK ZOBOWIĄZUJĄCY DLA KOŚCIOŁA. 
Download this file (01 Babinski.pdf)PRZEMIANY KULTUROWO-IDEOWE WSPÓŁCZESNOŚCI, JAKO ZNAK ZOBOWIĄZUJĄCY DLA KOŚCIOŁA. 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2019" upływa z dniem 15 czerwca 2019 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH