Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L..pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L..pdfSPIS TREŚI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L.
Download this file (01 bp Smigiel.pdf)Bp Wiesław ŚmigielREFLEKSJA TEOLOGICZNOPASTORALNA I PASTORALNA NA ŁAMACH „STUDIÓW PELPLIŃSKICH” W LATACH 1969-2016, s. 9-26.
Download this file (02 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiTWÓRCZOŚĆ I OSOBA KS. FRANCISZKA SAWICKIEGO W „STUDIACH PELPLIŃSKICH, s. 27-44.
Download this file (03 Drzycimski.pdf)Ks. Arkadiusz DrzycimskiFORMACJA PODSTAWOWA W ŚWIETLE PUBLIKACJI ZAWARTYCH W „STUDIACH PELPLIŃSKICH” W LATACH 1961-2016, s. 45-61.
Download this file (04 Kardys.pdf)Ks. Wojciech KardyśARTYKUŁY BISKUPÓW (ABSOLWENTÓW WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PELPLINIE) DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU NOWEGO TESTAMENTU OPUBLIKOWANE W STUDIACH PELPLIŃSKICH W LATACH 1969-2016, s. 63-74.
Download this file (05 Megger.pdf)Ks. Andrzej Megger„STUDIA PELPLIŃSKIE” W SŁUŻBIE LITURGII, s. 75-89.
Download this file (06 Parchem.pdf)Ks. Marek ParchemPISMO ŚWIĘTE W „STUDIACH PELPLIŃSKICH”, s. 91-105.
Download this file (07 Rozanski.pdf)Ks. Krzysztof RóżańskiEKUMENIZM CIĄGLE POTRZEBNY, s. 107-117.
Download this file (08 Sosnowski.pdf)Ks. Jacek SosnowskiTO NIE TYLKO HISTORIA. ASPEKTY PRAWNE W ŚWIETLE STUDIÓW PELPLIŃSKICH, s. 119-136.
Download this file (09 Szuca.pdf)Ks. Wiesław SzucaZAGADNIENIA SPOŁECZNE NA ŁAMACH STUDIÓW PELPLIŃSKICH, s. 137-154.
Download this file (10 Szulist 1.pdf)Ks. Janusz SzulistZNACZENIE KOŚCIOŁA W PROCESIE UŚWIĘCENIA CZŁOWIEKA, S. 155-168.
Download this file (11 Szulist 2.pdf)Ks. Janusz SzulistMORALNOŚĆ W ASPEKCIE ZACHOWANIA PRAW CZŁOWIEKA, S. 169-182.

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH