Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

 

A. Wydawca

- Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie,
- Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

 

B. Zespół redakcyjny

1.Redaktor naczelny:
- ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK)

2. Redaktorzy tematyczni:
- Teologia: ks. dr Sławomir Kunka (UMK),
- Filozofia: ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW),
- Historia: ks. dr Krzysztof Koch (WSD Pelplin),
- Prawo kanoniczne: ks. dr Adam Kałduński

3. Redaktorzy językowy:
- dr Agnieszka Skórzewska-Skowron (UW),
- mgr Sebastian Wydrowski

4. Redaktor statystyczny:
- ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK (UMK)

5. Redaktor techniczny:
- dr Karolina Kochańczyk-Bonińska (UW)

6. Sekretarze redakcji:
- mgr Damian Klajst,
- mgr Andrzej Dombrowski

 

C. Rada naukowa

- prof. dr hab. Marek Parchem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)) – przewodniczący,
- prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),
- Christoph Böhr (Päpstliche Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz /Wien),
- prof. dr Miguel Brugarolas (Uniwersytet Nawarry),
- Aleksandra Chylewska-Tölle, prof. UAM (Collegium Polonicum w Słubicach),
- prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
- dr Gerhard Droesser (Uniwersytet Wuerzburg),
- prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL),
- prof. Filippo Lovison (Papieski Uniwersytet Gregoriański),
- prof. doc. Enrice Sironi (Facoltà Teologica Puglia) m,
- prof. Władysław Wyszowadzki (PUNO Londyn) 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2022.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH