Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (01 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiKULT CIELESNOŚCI JAKO WYRAZ WSPÓŁCZESNEGO REDUKCJONIZMU ANTROPOLOGICZNEGO W KULTURZE, s. 15-27.
Download this file (02 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiRECEPCJA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W POLSCE W LATACH 1972-1978. Pomiędzy bullą «Episcoporum Poloniae coetus» a wyborem kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, s. 29-80.
Download this file (03 Chylewska.pdf)Aleksandra Chylewska-Tölle„TO WIĘCEJ NIŻ POEZJA”. MAŁŻEŃSTWO SAKRAMENTALNE W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ HEINRICHA FEDERERA, s. 81-93.
Download this file (04 Dalecki.pdf)Ks. Krzysztof DaleckiPELPLIŃSKI SŁUGA BOŻY ANTONI HENRYK SZUMAN I JEGO WALKA ZE SPOŁECZNYM PROBLEMEM ALKOHOLIZMU W OKRESIE LAT MIĘDZYWOJENNYCH, s. 95-109.
Download this file (05 Drzycimski.pdf)Ks. Arkadiusz DrzycimskiPSYCHOLOGIA PASTORALNA JAKO NAUKA POMOCNICZA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ, s. 111-123.
Download this file (06 Feliga.pdf)Piotr FeligaWCIELENIE JAKO ARGUMENT NA RZECZ OBRONY KULTU OBRAZÓW W „TRZECH MOWACH APOLOGETYCZNYCH PRZECIWKO TYM, KTÓRZY ODRZUCAJĄ ŚWIĘTE OBRAZY” ŚW. JANA DAMASCEŃSKIEGO, s. 125-139.
Download this file (07 Glaza.pdf)Ks. Michał GlazaZABURZENIA LĘKOWE W KONTEKŚCIE DUSZPASTERSKIM, s. 141-155.
Download this file (08 Gliniecki.pdf)Ks. Wojciech GlinieckiUNIWERSALIZM TOMIZMU I JEGO AKTUALNOŚĆ W ŚWIETLE PERSONALIZMU JACQUES’A MARITAINA, s. 157-173.
Download this file (09 Guz.pdf)Ks. Arkadiusz GuzSPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA JAKO MOTYW SZTUKI ESCHATOLOGICZNEJ ŚREDNIOWIECZA, s. 175-184.
Download this file (10 Koprowski.pdf)Piotr KoprowskiDUCH I LUDZIE W MYŚLI GENEZYJSKIEJ JULIUSZA SŁOWACKIEGO. Etiuda badawcza, s. 185-194.
Download this file (11 Lisica.pdf)Fr Jarosław LisicaCARL SCHMITT’S POLITICAL THEOLOGY FROM THE HERMENEUTICAL POINT OF VIEW, s. 195-207.
Download this file (12 Liszka.pdf)o. Piotr Liszka CMFPERYCHOREZA SUBSTANCJI BOSKIEJ WEWNĄTRZ-BOSKA I ZEWNĄTRZ-BOSKA, s. 209-227.
Download this file (13 Langowski.pdf)Ks. Marek ŁangowskiALEXIS CARREL I AKTION T4, CZYLI EUGENIZM W WALCE PRZECIWKO MISTERIUM OSOBY LUDZKIEJ, s. 229-238.
Download this file (14 Maciejko.pdf)Ks. Tadeusz MaciejkoZNACZENIE WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGADNIEŃ KOŚCIOŁA, s. 239-251.
Download this file (15 Nowak.pdf)Ks. Joachim NowakKRYZYS MIGRACYJNY W NIEMCZECH I JEGO SKUTKI, s. 253-268.
Download this file (16 Orlikowski.pdf)Ks. Radosław OrlikowskiEGZORCYZMY W NOWYM TESTAMENCIE, s. 269-281.
Download this file (17 Parchem.pdf)Ks. Marek ParchemMOTYW TRONU-RYDWANU BOŻEGO W PISMACH Z QUMRAN I POCZĄTKI MISTYKI MERKĀBĀH, s. 283-301.
Download this file (18 Pater.pdf)Ks. Dariusz PaterNADZIEJA JAKO PROFIL OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI W ZOL, s.303-321.
Download this file (19 Przyszychowska.pdf)Marta PrzyszychowskaMACRINA THE YOUNGER – THE INVENTED SAINT, s. 323-343.
Download this file (20 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaPODSTAWOWE WARTOŚCI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA ZAWARTE W KAZANIACH BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, s. 345-357.
Download this file (21 Szuca.pdf)Ks. Wiesław SzucaKSIĄDZ FELIKS BOLT – DUSZPASTERZ, PATRIOTA I SPOŁECZNIK, s. 359-368.
Download this file (22 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ OBYWATELI, s. 369-382.
Download this file (23 Trzaska.pdf)Anna TrzaskaPOSTMODERNISTYCZNY KONSUMPCJONIZM JAKO ANTROPOGENNE ZAGROŻENIE XXI WIEKU, s. 383-396.
Download this file (24 Walkusz.pdf)Ks. Jan WalkuszDIECEZJA PELPLIŃSKA W KONTEKŚCIE REORGANIZACJI STRUKTUR KOŚCIOŁA W POLSCE 1992 ROKU, s. 397-406.
Download this file (25 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiTEOLOGICZNE RACJE ODPOWIEDNIOŚCI WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, s. 407-419.
Download this file (26 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakKILKA UWAG NA TEMAT PRAKTYK MAGICZNYCH CHRZEŚCIJAN W PÓŹNOANTYCZNYCH KOŚCIELNYCH TEKSTACH NORMATYWNYCH, s. 421-434.
Download this file (27 Zahuta.pdf)Ks. Marcin ZahutaNOWE SUGESTIE DOTYCZĄCE WIEDZY O PIEKLE, s. 435-449.
Download this file (28 Zientkowski.pdf)Przemysław ZientkowskiDIALOG JAKO NARZĘDZIE PEDAGOGIKI PRAW CZŁOWIEKA. Rozważania wokół koncepcji wolności według ks. Józefa Tischnera, s. 451-460.
Attachments:
FileDescription
Download this file (01 Babinski.pdf)ks. Jarosław BabińskiANOMIA SOCIAL COMO CAUSA DE LA DESINTEGRACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL HOMBRE, s.15-26
Download this file (02 Bachanek.pdf)ks. Grzegorz BachanekROZUMIENIE POKOJU I DRÓG JEGO URZECZYWISTNIANIA W MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA, s. 27-39.
Download this file (03 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiNIEZNANY POSOBOROWY PROJEKT TERYTORIALNEJ REORGANIZACJI DIECEZJI POLSKICH Z 1967 ROKU, s. 41-94.
Download this file (04 Bochen.pdf)Ks. Rafał BochenPOJĘCIE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI AUDYTORA W KANONICZNYM PROCESIE MAŁŻEŃSKIM, s. 95-110.
Download this file (05 Dombrowski.pdf)Ks. Andrzej DombrowskiPRAWDA SPOŁECZNA W NAUCZANIU PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, s. 111-125.
Download this file (06 Durma.pdf)Izabela DurmaNAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA O ŻYCIU KONSEKROWANYM W KONTEKŚCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO, s. 127-136.
Download this file (07 Dutkiewicz.pdf)Ks. Tomasz DutkiewiczETYKA FILOZOFICZNA W POSŁUDZE MIŁOSIERDZIA, s. 137-150.
Download this file (08 Frackowska.pdf)Kinga FrąckowskaPORTRET SARY W KSIĘDZE RODZAJU, s.151-164.
Download this file (09 Habimana.pdf)O. Pascal HabimanaCHOC DE LA RENCONTRE ENTRE LE CHRISTIANISME ET LES RELIGIONS TRADITIONNELLES AFRICAINE (RTA): VERS UNE THÉOLOGIE AFRICAINE, s. 165-178.
Download this file (10 Keszka.pdf)Ks. Sławomir KęszkaBŁOGOSŁAWIONY FRANCISZEK STRYJAS. KATECHETA, MĘCZENNIK Z DIECEZJI KALISKIEJ, s. 179-188.
Download this file (11 Kochanczyk.pdf)Karolina Kochańczyk-BonińskaBASIL THE GREAT CONTRA EUNOMIUS AND HIS THESIS – THE STATE OF RESEARCH, s. 189-201.
Download this file (12 Kotkowski.pdf)Jerzy KotkowskiKANDYDACI DO KAPŁAŃSTWA PRZYSZŁOŚCIĄ DUSZPASTERSTWA? STOSUNEK PRZYSZŁYCH DUSZPASTERZY DO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH, s. 203-220.
Download this file (13 Kozakowski.pdf)Ks. Aleksander KozakowskiLUDZKI WYMIAR MIŁOSIERDZIA W OPARCIU O DIVES IN MISERICORDIA ŚW. JANA PAWŁA II, s. 221-231.
Download this file (14 Krzeminski.pdf)Krzysztof KrzemińskiJEDNOŚĆ WSZYSTKICH RODZIN I MAŁŻEŃSTW W KOŚCIELE W OPARCIU O AMORIS LAETITIA PAPIEŻA FRANCISZKA, s. 233-243.
Download this file (15 Kubka.pdf)Ks. Dariusz Kubka SACRUCH MŁODZIEŻOWY LEDNICA 2000 DZIEDZICTWEM ŚW. JANA PAWŁA II, s. 245-258.
Download this file (16 Kudelski.pdf)Ks. Grzegorz KudelskiPRAWO CZŁOWIEKA DO ŻYCIA, WOLNOŚCI I MIŁOŚCI WEDŁUG ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŚWIETLE ENCYKLIKI EVANGELIUM VITAE ŚW. JANA PAWŁA II, s. 259-273.
Download this file (17 Kunka.pdf)Ks. Sławomir KunkaCHWAŁĄ OJCA ŻYJĄCE DZIECI. SZKIC DO PROTOLOGII INTEGRALNEJ, s. 275-289.
Download this file (18 Lisica.pdf)Ks. Jarosław LisicaCHRYSTOLOGIA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA W ŚWIETLE NOWEJ EWANGELIZACJI, s. 291-302.
Download this file (19 Michaluk.pdf)Kamil MichalukPOLITYKA I ORIENTALNE INSPIRACJE W CZASACH SEJMU WIELKIEGO NA PRZYKŁADZIE ROZMOWY SOLONA Z KADYM BISKUPA JÓZEFA KAZIMIERZA KOSSAKOWSKIEGO, s. 303-318.
Download this file (20 Nenca.pdf)Ks. Dariusz NencaZASADA SPRAWIEDLIWEJ MIŁOŚCI W ORĘDZIACH FATIMSKICH, s. 319-331.
Download this file (21 Pater.pdf)Ks. Dariusz PaterDESTRUKCYJNA MIŁOŚĆ – ŹRÓDŁEM BÓLU I CIERPIENIA CZŁOWIEKA, s. 333-353.
Download this file (22 Przechowski.pdf)Ks. Mirosław PrzechowskiJAK BÓG DZIAŁA W ŚWIECIE? REFLEKSJE Z PERSPEKTYWY FILOZOFII PRZYRODY, s. 355-371.
Download this file (23 Stefaniak.pdf)Janusz StefaniakPOSTAWY DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIEGO WOBEC SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W WOJ. GDAŃSKIM W LATACH 1948-1956. ZARYS PROBLEMU, s. 373-389.
Download this file (24 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaMIŁOSIERDZIE BOŻE W ŻOLIBORSKICH KAZANIACH BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, s. 391-406.
Download this file (25 Szuca.pdf)Ks. Wiesław SzucaSŁUGA BOŻY KS. BRONISŁAW SOCHACZEWSKI – POLSKI DZIAŁACZ SPOŁECZNY NA WARMII I POWIŚLU, s. 407-418.
Download this file (26 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistMIŁOŚĆ OJCZYZNY ZASADNICZYM ELEMENTEM DOBRA WSPÓLNEGO W KONTEKŚCIE DOKUMENTU CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU, PRZYGOTOWANEGO PRZEZ RADĘ DS. SPOŁECZNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, s. 419-432.
Download this file (27 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiWPŁYW DOGMATU O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NA ROZWÓJ TEOLOGICZNEJ PRAWDY O WNIEBOWZIĘCIU, s. 433-443.
Download this file (28 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakZWYCZAJE POGRZEBOWE AFRYKI RZYMSKIEJ W PISMACH ŚW. AUGUSTYNA, s. 445-456.
Attachments:
FileDescription
Download this file (SP 2017 t. 50.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L 
Download this file (2017-24 Zawadzki.pdf)TEOLOGIA I RENESANS. WAWRZYŃCA KORWINA ROZWAŻANIA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATCE BOSKI 
Download this file (2017-23 Zachmielewski.pdf)WYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
Download this file (2017-22 Zabrocki.pdf)PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGEL 
Download this file (2017-21 Wesierski K..pdf)PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI1 
Download this file (2017-20 Wesierski A..pdf)KSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939) 
Download this file (2017-19 Trzcinska.pdf)ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O G 
Download this file (2017-18 Szulist.pdf)KONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA 
Download this file (2017-17 Szczecina.pdf)GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
Download this file (2017-16 Synoradzki.pdf)SAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZW 
Download this file (2017-15 Pauch.pdf)WYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBOR 
Download this file (2017-14 Palubicki.pdf)PRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW 
Download this file (2017-13 Majcher.pdf)ROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNY 
Download this file (2017-12 Lisica.pdf)AKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 
Download this file (2017-11 Lisecka.pdf)JAN DUNS SZKOT I NAUKA 
Download this file (2017-10 Kunka.pdf)W SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI1 
Download this file (2017-09 Koska.pdf)KONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA 
Download this file (2017-08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB 
Download this file (2017-07 Knut.pdf)POCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA  
Download this file (2017-06 Kardys.pdf)EGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH 
Download this file (2017-05 Kaczorowski.pdf)PIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZ 
Download this file (2017-04 Galikowski.pdf)POSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN V 
Download this file (2017-03 Debinski.pdf)Z TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA 
Download this file (2017-02 Chylewska.pdf)NARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA 
Download this file (2017-01 Babinski.pdf)IRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON 
Attachments:
FileDescription
Download this file (02 Chylewska.pdf)Aleksandra Chylewska-TölleKERYGMAT I POPKULTUROWE CHRZEŚCIJAŃSTWO W LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ NA PRZYKŁADZIE JEZUSA Z JUDENFELDU JANA GRZEGORCZYKA, s. 29-41.
Download this file (03 Delewski.pdf)Ks. Łukasz DelewskiTEOLOGICZNE ROZUMIENIE NADZIEI, s. 43-55.
Download this file (04 Elak.pdf)Ks. Robert ElakKONCEPCJA CIERPIENIA DUCHOWEGO W OPARCIU O LISTY ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY, s. 57-68.
Download this file (05 Grzebinska.pdf)Magdalena GrzebińskaHISTORIA PELPLIŃSKICH NEKROPOLII. PRZYCZYNEK DO BADAŃ HISTORII FUNERALNEJ PELPLINA, s. 69-85.
Download this file (06 Habimana.pdf)O. Pascal HabimanaL’ESCHATOLOGIE COMME POINT CULMINANT DE LA RELIGION TRADITIONNELLE AU RWANDA. ESCHATOLOGY AS THE CULMINATION OF TRADITIONAL RELIGION IN RWANDA, s. 87-99.
Download this file (07 Huzarek.pdf)Ks. Tomasz HuzarekKŁOPOTY Z TOŻSAMOŚCIĄ – CZYLI PARFITA DEREKA GŁOS W SPRAWIE I NIEREDUKCJONISTYCZNA ODPOWIEDŹ, s. 101-116.
Download this file (08 Kaczorowski.pdf)Ks. Robert KaczorowskiTAK ZWANE MSZE POLSKIE OPUBLIKOWANE W ZBIORZE PIEŚNI NABOŻNYCH KATOLICKICH DO UŻYTKU KOŚCIELNEGO I DOMOWEGO ORAZ W MELODYACH DO ZBIORU PIEŚNI NABOŻNYCH (…) DO GRANIA NA ORGANACH I ŚPIEWANIA NA CZTERY GŁOSY W PELPLINIE W 1871 ROKU. KONKLUZJA, s. 117-131.
Download this file (09 Kardys.pdf)Ks. Wojciech KardyśOKREŚLENIA, IMIONA I PERSONIFIKACJE DEMONÓW ORAZ ICH POCHODZENIE WEDŁUG APOKRYFICZNEGO TESTAMENTU SALOMONA, s. 133-145.
Download this file (10 Kobus.pdf)Agnieszka KobusROZWÓJ ORGANIZACJI DEKANALNEJ KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO, s. 147-160.
Download this file (11 Kochanczyk.pdf)Karolina Kochańczyk-BonińskaTHE CONCEPT OF THE COSMOS ACCORDING TO BASIL THE GREAT’S ON THE HEXAEMERON, s. 161-169.
Download this file (12 Koprowski.pdf)Piotr KoprowskiNIE-BEZGRZESZNA, WCZESNA MŁODOŚĆ W ŚWIETLE DZIENNIKA DUSZY JANA XXIII I SPOWIEDZI MOTYLA JANUSZA KORCZAKA, s. 171-184.
Download this file (13 Kunka.pdf)Ks. Sławomir KunkaMĄŻ I ŻONA – DZIECI JEDNEGO OJCA. PERSONALISTYCZNY PRZYCZYNEK DO PROTOLOGII INTEGRALNEJ, s. 185-199.
Download this file (14 Liszka.pdf)o. Piotr Liszka CMFŹRÓDŁO I ROZWÓJ GNOZY HELLENISTYCZNEJ W CHRZEŚCIJAŃSTWIE, s. 201-214.
Download this file (15 Langowski.pdf)Ks. Marek ŁangowskiWULNERABILNOŚĆ W ŻYCIU I FILOZOFII EMMANUELA MOUNIERA, s. 215-228.
Download this file (16 Pauch.pdf)Seweryn PauchWYSTĘPKI W POSIADŁOŚCIACH CYSTERSÓW PELPLIŃSKICH NA KARTACH KRONIKI PELPLIŃSKIEJ, s. 229-243.
Download this file (17 Sawa.pdf)Ks. Przemysław SawaBENEDYKTA XVI TEOLOGIA ODNOWY KOŚCIOŁA. WOKÓŁ EKLEZJOLOGII NOWEJ EWANGELIZACJI, s. 245-267.
Download this file (18 Schaller.pdf)Christian SchallerEKLEZJOLOGIA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W PISMACH JOSEPHA RATZINGERA, s. 269-285.
Download this file (19 Stepien.pdf)Tomasz Stępień„NISI CREDIDERITIS, NON INTELLIGETIS” – BELIEF AS NATURAL COGNITION IN THE WRITINGS OF ST AUGUSTINE, s. 287-300.
Download this file (20 Szkutnik.pdf)Dariusz SzkutnikTELEOLOGIA W METODOLOGII WITALIZMU HANSA DRIESCHA, s. 301-314.
Download this file (21 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistUWARUNKOWANIA JEDNOSTKOWE KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA PLURALISTYCZNEGO W PISMACH JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI, s. 315-329.
Download this file (22 Szumski.pdf)Paweł SzumskiKOREKTA POSOBOROWEJ REFORMY LITURGICZNEJ SZANSĄ ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI KATOLICKIEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, s. 331-345.
Download this file (23 Smigiel.pdf)Msgr. Wiesław ŚmigielTO BE A MISSIONARY CHURCH IN POLAND IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS’ TEACHINGS, s. 347-356.
Download this file (24 Trzcinska.pdf)Agnieszka TrzcińskaODŁĄCZENIE SIĘ OD KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRAWA POWSZECHNEGO, s. 357-368.
Download this file (25 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiDAR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZEJAWEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, s. 369-380.
Download this file (26 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakMORALNOŚĆ MAŁŻEŃSKA ORAZ SEKSUALNA ŚWIECKICH CHRZEŚCIJAN W GALII W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ PÓŹNOANTYCZNYCH SYNODÓW GALIJSKICH, s. 381-394.
Attachments:
FileDescription
Download this file (Spis tresci SP 48 2015.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLVIII 
Download this file (23 Zachmielewski.pdf)WYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
Download this file (22 Zabrocki.pdf)PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGEL 
Download this file (21 Wesierski K..pdf)PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI1 
Download this file (20 Wesierski A..pdf)KSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939) 
Download this file (19 Trzcinska.pdf)ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O G 
Download this file (18 Szulist.pdf)KONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA 
Download this file (17 Szczecina.pdf)GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
Download this file (16 Synoradzki.pdf)SAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZW 
Download this file (15 Pauch.pdf)WYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBOR 
Download this file (14 Palubicki.pdf)PRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW 
Download this file (13 Majcher.pdf)ROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNY 
Download this file (12 Lisica.pdf)AKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 
Download this file (11 Lisecka.pdf)JAN DUNS SZKOT I NAUKA 
Download this file (10 Kunka.pdf)W SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI1 
Download this file (09 Koska.pdf)KONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA 
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB 
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB 
Download this file (07 Knut.pdf)POCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA  
Download this file (06 Kardys.pdf)EGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH 
Download this file (05 Kaczorowski.pdf)PIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZ 
Download this file (04 Galikowski.pdf)POSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN V 
Download this file (03 Debinski.pdf)Z TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA 
Download this file (02 Chylewska.pdf)NARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA 
Download this file (01 Babinski.pdf)IRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2020” upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2020 should be send before June 30, 2020.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH