Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (01-04_poczatek_SP t. 55.pdf)POCZĄTEK 
Download this file (05-10_spis tresci_SP t. 55.pdf)SPIS TREŚCI 
Download this file (11-14_skroty_SP t. 55.pdf)SKRÓTY 
Download this file (15-26_J. Babinski_SP t. 55.pdf)Ks. Jarosław BabińskiEKO-PNEUMATOLOGIA. ZARYS PROBLEMATYKI, s. 15-26.
Download this file (27-35_D. Bialecki_SP t. 55.pdf)Daniel BiałeckiNORMY UPRAWIANIA NAUKI W BADANIACH HISTORYCZNYCH, s. 27-35.
Download this file (37-71_M. Bialkowski_SP t. 55.pdf)Michał BiałkowskiOJCIEC I PASTERZ. DZIAŁALNOŚĆ PRYMASA POLSKI STEFANA WYSZYŃSKIEGO NA FORUM KOMISJI/RADY GŁÓWNEJ EPISKOPATU POLSKI (1949–1953, 1956–1981), s. 37-71.
Download this file (73-98_M. Dziembowski_SP t. 55.pdf)Piotr Maciej DziembowskiSPIS RZECZY POZOSTAŁYCH PO ŚMIERCI AUGUSTYNA JAKUBA DZIAŁYŃSKIEGO, WOJEWODY KALISKIEGO Z DNIA 5 CZERWCA 1759 ROKU, s. 73-98.
Download this file (99-117_W. Gliniecki_SP t. 55.pdf)Ks. Wojciech GlinieckiOSOBOWE UJĘCIE RELACJI PACJENT – PERSONEL MEDYCZNY. WPŁYW WYMIARU PERSONALISTYCZNEGO NA JAKOŚĆ RELACJI INTERPERSONALNYCH W PRZESTRZENI MEDYCZNEJ I JEGO ZNACZENIE W PROCESIE LECZENIA, s. 99-117.
Download this file (119-138_M. Holda_SP t. 55.pdf)Ks. Miłosz HołdaPOLE ODPOWIEDZIALNOŚCI I DRAMAT WINY W MYŚLI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. O DUSZPASTERSKIM ROZWINIĘCIU FILOZOFII ODPOWIEDZIALNOŚCI, s. 119-138.
Download this file (139-148_M. Klosowski_SP t. 55.pdf)Michał KłosowskiPOLISH SCOUTING MOVEMENT IN THE PAST AND TODAY: A DEPARTURE FROM CHRISTIAN VALUES, s. 139-148.
Download this file (149-158_P. Koprowski_SP t. 55.pdf)Piotr KoprowskiHANDEL I JEGO ROLA CYWILIZACYJNA W UJĘCIU JÓZEFA SUPIŃSKIEGO, s. 149-158.
Download this file (159-173_M. Lewicka_SP t. 55.pdf)Monika LewickaRODZINA W NAUCZANIU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. PERSPEKTYWA PEDAGOGICZNA, s. 159-173.
Download this file (175-188_A. Megger_SP t. 55.pdf)Ks. Andrzej MeggerBISKUP KAZIMIERZ JÓZEF KOWALSKI (1896-1972) JAKO PREKURSOR ODNOWY LITURGICZNEJ W DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ, W ŚWIETLE „ORĘDOWNIKA DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ”, s. 175-188.
Download this file (189-204_L. Mudrak_SP t. 55.pdf)Ks. Łukasz MudrakRIVALITÄT UND DIE FRAGE NACH DER UNTERSCHEIDUNG DER GEISTER: PNEUMATOLOGISCHER BEITRAG ZUR AUFSCHLIESSUNG ÖKUMENISCHER HORIZONTE, s. 189-204.
Download this file (205-232_Z. Ossowski_SP t. 55.pdf)Zdzisław OssowskiEPIDEMIE, ZARAZY I ICH PATRONI. POCZĄTKI KULTU ŚWIĘTEGO ROCHA W EUROPIE, s. 205-232.
Download this file (233-267_J. Perszon_SP t. 55.pdf)Ks. Jan PerszonKASZUBSKIE PIELGRZYMOWANIE W XX WIEKU, s. 233-267.
Download this file (269-280_M. Pestka_SP t. 55.pdf)Anna Magdalena PestkaWPŁYW WZORU ŻYCIA I ŚMIERCI BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO W CZYCZKOWACH, s. 269-280.
Download this file (281-290_P. Pruski_SP t. 55.pdf)Piotr PruskiPERSONALISTYCZNE KRYTERIUM W REALIZACJI FUNKCJI GOSPODARCZEJ RODZINY W NAUCZANIU SPOŁECZNYM KOŚCIOŁA, s. 281-290.
Download this file (291-301_T. Szczesniak_SP t. 55.pdf)Ks. Tomasz SzcześniakWPŁYW MEDIÓW NA KSZTAŁT KULTURY W ORĘDZIACH BENEDYKTA XVI NA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU (2006–2013), s. 291-301.
Download this file (303-315_J. Szulist_SP t. 55.pdf)Ks. Janusz SzulistWIARA CHRZEŚCIJAŃSKA WOBEC IDEOLOGII NAZIZMU W OPARCIU O LIST PASTERSKI NIEMIECKIEGO EPISKOPATU Z 20 SIERPNIA 1935 ROKU, s. 303-315.
Download this file (317-330_A. Tybusz_SP t. 55.pdf)Ks. Artur TybuszŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA, s. 317-330.
Download this file (331-354_K. Wieczorek_SP t. 55.pdf)Krzysztof WieczorekSTEFAN WYSZYŃSKI I JÓZEF TISCHNER – UKRYTY DIALOG O NAJWAŻNIEJSZYCH POLSKICH SPRAWACH, s. 331-354.
Download this file (355-366_P. Zientkowski_SP t. 55.pdf)Przemysław ZientkowskiWYCHOWAWCZA ROLA PRACY W KONCEPCJACH FILOZOFÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH: STEFANA WYSZYŃSKIEGO, KAROLA WOJTYŁY I JÓZEFA TISCHNERA, s. 355-366.
Download this file (367-386_A. Zubilewicz_SP t. 55.pdf)Andrzej ZubielewiczGENEZA FILOZOFICZNEJ IDEI QUEER WOBEC PODSTAW ANTROPOLOGICZNYCH KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ, 367-386.
Download this file (389-392_M. Bialkowski_SP t. 55.pdf)Michał BiałkowskiRecenzja książki: Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3: Powo- łanie – duchowość – świadectwo pod red. dk. Waldemara Rozyn- kowskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2021, ss. 344., s. 389-392.
Download this file (393-396_W. Cichosz_SP t. 55.pdf)Ks. Wojciech CichoszRecenzja książki: Rzeczywistość cyfrowa. Kontekst katechetyczny. „Studia Katechetyczne”, tom 16(2020), red. Piotr Tomasik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2020, ss. 148., s. 393-396
Download this file (397-400_A. Drzycimski_SP t. 55.pdf)Ks. Arkadiusz DrzycimskiRecenzja książki: Tomasz Adamczyk, Autentyczność i duchowość. Księża w opinii polskiej młodzieży. Analiza socjologiczna, Towarzy- stwo Naukowe KUL, Lublin 2020, ss. 288., s. 397-400.
Download this file (401-406_M. Kuczynska_SP t. 55.pdf)Marzena KuczyńskaRecenzja książki: Jarosław Babiński, Ekoteologia, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2020, ss. 247., S. 401-406.
Download this file (407-408_J. Szulist_SP t. 55.pdf)Ks. Janusz SzulistRecenzja książki: Arcybiskup Jakub Kostiuczuk, Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego, Warszawska Metropolia Pra- wosławna, Warszawa 2018, ss. 160., s. 407-409.
Download this file (409-410_Summary_SP t. 55.pdf)VOLUME SUMMARY 
Download this file (411-413_Informacja_SP t. 55.pdf)INFORMACJE DLA AUTORÓW 
Attachments:
FileDescription
Download this file (spis tresci.pdf)Spis treści. 
Download this file (01 Abram.pdf)Teresa Abram-KwaśnyŚWIĘCI ORĘDOWNICY – ŚWIĘTA RITA JAKO WIELKA PATRONKA OD SPRAW BARDZO TRUDNYCH I PRAWIE BEZNADZIEJNYCH W XXI WIEKU, s. 13–28.
Download this file (02 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiPOJĘCIE NOWEJ EWANGELIZACJI W UJĘCIU JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI, s. 29–46.
Download this file (03 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiDZIAŁALNOŚĆ ANTONIEGO BARANIAKA SDB NA FORUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI I JEJ KOMISJI (1951–1977), s. 47–86.
Download this file (04 Dziembowski.pdf)Piotr Maciej DziembowskiPODZIAŁ MAJĄTKU PO ŚMIERCI PIOTRA DZIAŁYŃSKIEGO, WOJEWODY CHEŁMIŃSKIEGO Z 1675 ROKU, s. 87–105.
Download this file (05 Glowacki.pdf)Paweł GłowackiPRIMACY OF THE APOSTLE PETER IN THE GOSPEL OF MATTHEW 16,18–19, s. 107–119.
Download this file (06 Habimana.pdf)O. Pascal HabimanaLA THÉOLOGIE AFRICAINE, UN ESSAI DE THÉOLOGIE PRATIQUE, s. 121–135.
Download this file (07 Nieszporek.pdf)Agnieszka NieszporekPATRIOTYCZNE KARTY POCZTOWE Z KOLEKCJI KS. STANISŁAWA ROEHLEGO, s. 137–153
Download this file (08 Ossowski.pdf)Zdzisław OssowskiWOKÓŁ KANONIZACJI ŚWIĘTEGO ROCHA, s. 155–196.
Download this file (09 Palubicki.pdf)Ks. Łukasz PałubickiOD FENOMENOLOGII DO TOMIZMU? O INTELEKTUALNEJ DRODZE EDYTY STEIN DO ŚWIĘTEGO TOMASZA, s. 197–211.
Download this file (10 Parcheniak.pdf)S. Maria Jana od Trójcy Przenajświętszej OVE (Małgorzata Parcheniak)DLACZEGO WŚRÓD ŚWIĘTYCH USTRONI BŁ. DOROTY Z MĄTÓW BRAK CYSTERSKIEJ OLIWY I PELPLINA?, s. 213–232.
Download this file (11 Pauch.pdf)Seweryn PauchŚLADY DOŁKOWE NA OBSZARZE POLSKI – KATALOG, s. 233–259.
Download this file (12 Prondzinski.pdf)Ks. Waldemar ProndzinskiHOMILIA LITURGICZNA WEDŁUG KS. KAZIMIERZA BIESZKA PIONIERA RUCHU LITURGICZNEGO W POLSCE, s. 261–275.
Download this file (13 Rachwalik.pdf)Ks. Walter Rachwalik100-LECIE STYGMATYZACJI ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY – NOWE SPOJRZENIE, s. 277–287.
Download this file (14 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaPOLISH HISTORY IN THE SERMONS OF BL. FR. JERZY POPIELUSZKO’S, s. 289–300.
Download this file (15 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistPRAWDZIWA KULTURA LUDZKA W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI (JOSEPHA RATZINGERA), s. 301–315.
Download this file (16 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiLITURGICZNO-PASTORALNY ASPEKT ROZWOJU POLSKIEJ MYŚLI TEOLOGICZNEJ O WNIEBOWZIĘCIU NMP, s. 317–328.
Download this file (17 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakZNACZENIE PIELGRZYMEK DLA CHRZEŚCIJAN EPOKI PÓŹNEGO ANTYKU W RELACJI ŚW. PAULINA Z NOLI (354/355–431), s. 329–343.
Download this file (18 Zientkowski.pdf)Przemysław ZientkowskiTHOMAS HOBBES SOCIAL CONTRACT AS AN IDEA TRANSFORMATION FROM THEOLOGY TO POLITICAL PHILOSOPHY, s. 345–355.
Attachments:
FileDescription
Download this file (00_strony poczatkowe.pdf)00_strony poczatkowe.pdfSTRONY POCZĄTKOWE I SPIS TREŚCI.
Download this file (01 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiTEOLOGICZNO-PRAKSEOLOGICZNE IMPLIKACJE WSPÓŁCZESNEJ DYSKUSJI NAD ROZUMIENIEM ŚMIERCI, s. 17–31.
Download this file (02 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiPOLSCY OJCOWIE SOBORU WATYKAŃSKIEGO II. WSTĘP DO BADAŃ NAD EPISKOPATEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PRL W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU, s. 33–73.
Download this file (03 Cejrowski_Medrzycki.pdf)Paweł Cejrowski, Radosław MędrzyckiREGULACJE PRAW OSÓB,KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE – UWAGI NA TLE AUTONOMICZNEJ REGULACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM, s. 75–91.
Download this file (04 Chmist.pdf)Ks. Marek ChmistPAWŁOWA WIZJA APOSTOLATU W 1 KOR 9, s. 93–106.
Download this file (05 Dalecki.pdf)Ks. Krzysztof DaleckiPOMORSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD DZIEĆMI JAKO NAJWIĘKSZE DZIEŁO SPOŁECZNE KS. PRAŁATA ANTONIEGO HENRYKA SZUMANA, s. 107–119.
Download this file (06 Dlutowski.pdf)Ks. Michał DłutowskiIDEA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŻYCIU DUCHOWYM, s. 121–132.
Download this file (07 Drogosz.pdf)Ks. Mariusz DrogoszKRYTYKA IDEI „NOWEGO ATEIZMU” W TWÓRCZOŚCI DAVIDA BERLINSKIEGO, s. 133–149.
Download this file (08 Dutkiewicz.pdf)Ks. Łukasz Dutkiewicz SACNIEKTÓRE ASPEKTY DUSZPASTERSKIEJ TROSKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O BEZROBOTNYCH W POLSCE, s. 151–162,
Download this file (09 Gliniecki.pdf)Ks. Wojciech GlinieckiMIEJSCE „OSOBY” W DECYZJI MEDYCZNEJ. ANALIZA ZAGADNIENIA W ŚWIETLE PERSONALIZMU JACQUES’A MARITAINA, s. 163–180.
Download this file (10 Glombiowski.pdf)Ks. Aleksander GłombiowskiZESŁANIE NA SYBIR CZASEM WZRASTANIA W WIERZE I ROZEZNAWANIA POWOŁANIA ŚW. RAFAŁA OD ŚW. JÓZEFA – JÓZEFA KALINOWSKIEGO, s. 181–198.
Download this file (11 Gogacz.pdf)Krzysztof GogaczINSTYTUCJONALNY WYMIAR KURATELI SĄDOWEJ W KSZTAŁTOWANIU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO, s. 199–209.
Download this file (12 Jakimiec.pdf)Daniel JakimiecISTOTA I PREROGATYWY SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO W SPRAWACH RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH, s. 211–229.
Download this file (13 Janowska.pdf)Maria JanowskaTEOLOGICZNO-WYCHOWAWCZE PRZESŁANIE EPITAFIÓW CMENTARNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH CMENTARZY W TORUNIU, s. 231–247.
Download this file (14 Jazniewicz.pdf)Ks. Wojciech JaźniewiczKONCEPCJA GRZECHU PIERWORODNEGO W PRACACH CHRISTIANA DE DUVE’A, s. 249–260.
Download this file (15 Koprowski.pdf)Piotr KoprowskiWĄTKI GNOSTYCKIE W MYŚLI GENEZYJSKIEJ JULIUSZA SŁOWACKIEGO, s. 261–274
Download this file (16 Kuna.pdf)Ks. Damian KunaWPŁYW SPORTU NA ŻYCIE MORALNE CZŁOWIEKA – KORZYŚCI, WYNATURZENIA I PRÓBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU, s. 275-290.
Download this file (17 Majewska.pdf)Alicja Elżbieta MajewskaAKTUALNOŚĆ WSKAZAŃ BŁOGOSŁAWIONEJ DOROTY DLA CZŁOWIEKA XXI WIEKU, s. 291–303.
Download this file (18 Marczak.pdf)Ks. Michał MarczakDEKALOG DROGĄ WOLNOŚCI NARODU – IV PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY, s. 305–319.
Download this file (19 Mielczarek.pdf)Joanna MielczarekHISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DRÓG ŚWIĘTEGO JAKUBA NA TERENIE POLSKI, s. 321–336.
Download this file (20 Mielewska.pdf)Małgorzata MielewskaOKOLICZNOŚCI POWSTANIA I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI KURACJI W PRZECHOWIE (1931–1939), s. 337–356.
Download this file (21 Osnowski.pdf)Ks. Janusz OsnowskiPROBLEM SUMIENIA W UJĘCIU KS. JÓZEFA TISCHNERA, s. 357–370.
Download this file (22 Ossowski.pdf)Ks. Zdzisław OssowskiWITRAŻE W SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO ROCHA W OSIEKU. PROBLEM PERCEPCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, s. 371–387.
Download this file (23 Parchem.pdf)Ks. Marek ParchemWYDARZENIA CZASÓW OSTATECZNYCH W HYMNICZNYCH PROROCTWACH ESCHATOLOGICZNYCH KSIĘGI DANIELA (Dn 12,1–3) I TESTAMENTU MOJŻESZA (TestMojż 10,1–10), s. 389–410.
Download this file (24 Rachwalik.pdf)Ks. Walter RachwalikPOLONICA W DZIENNICZKU ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ, s. 411–418.
Download this file (25 Sadowski.pdf)Maciej Sadowski CSsRTORUŃSKI JUWENAT POLSKICH REDEMPTORYSTÓW W LATACH 1921–1939, s. 419–432.
Download this file (26 Siminski.pdf)Ks. Łukasz SimińskiKATECHEZA ODPOWIEDZIĄ NA NIEBEZPIECZEŃSTWA ZAGRAŻAJĄCE GRUPOM RELIGIJNYM, s. 433–446.
Download this file (27 Syldatk.pdf)Ks. Tomasz SyldatkLE CONCILE VATICAN II – L’IDÉE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION EN GESTATION, s. 447–472.
Download this file (28 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaWARTOŚĆ CIERPIENIA NARODU. MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W WARSZAWIE – 27 LISTOPADA 1983 R., s. 473–484.
Download this file (29 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistNIEPODLEGŁOŚĆ WARUNKIEM POKOJU, s. 485–500.
Download this file (30 Sniegowski.pdf)O. Przemysław Śniegowski CRSPZJAWISKO NEOPOGAŃSTWA WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W XXI WIEKU W UJĘCIU BENEDYKTA XVI, s. 501–516.
Download this file (31 Wesierski-Tesen.pdf)Ks. Karol Węsierski-TesenMAHOMET, W JAKIEGO WIERZĄ MUZUŁMANIE W ŚWIETLE SIRY IBN ’ISHÂQA, s. 517–532.
Download this file (32 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiROZWÓJ TEOLOGICZNEJ PRAWDY O WNIEBOWZIĘCIU NMP NA PODSTAWIE LITURGII, s. 533–542.
Download this file (33 Wintow.pdf)Ks. Yauhen Vintou (Eugeniusz Wintow)MIŁOŚĆ OJCZYZNY W TEKSTACH SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (1901–1981) I SŁUGI BOŻEGO BISKUPA ZYGMUNTA ŁOZIŃSKIEGO(1870–1932). ANALIZA PORÓWNAWCZA, s. 543–556.
Download this file (34 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakSPOŁECZNOŚĆ KOŚCIOŁA AFRYKI RZYMSKIEJ W RELACJI ŚW. AUGUSTYNA, s. 557–579.
Download this file (35 rec. Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiRecenzja książki: D. Bednarski, Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 566., s. 583–587.
Download this file (36 rec. Dziembowski.pdf)Piotr Maciej DziembowskiINTERCYZA ŚLUBNA MICHAŁA DZIAŁYŃSKIEGO I ELŻBIETY CZEMÓWNY Z 1588 ROKU, s. 589–600.
Download this file (37 rec. Kochanczyk-Boninska.pdf)Karolina Kochańczyk-BonińskaRecenzja książki: T. Stępień, Porządek i miłość. Koncepcja Opatrzności Bożej w myśli starożytnej, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, ss. 357., s. 601–603.
Download this file (38 rec. Nowak.pdf)Ks. Joachim NowakRecenzja książki: F. Heckmann, Integration von Migranten. Einwanderung und neue Nationenbildung, Springer VS, Wiesbaden 2015, ss. 325., s. 605–609.
Download this file (39 rec. Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaRecenzja książki: P. Glas, T. P. Terlikowski, Ks. Piotr Glas. Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu. Rozmawia Tomasz P. Terlikowski, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2018, ss. 295., s. 611–613.
Download this file (40 rec. Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistRecenzja monografii: M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1963, Gaudium, Lublin 2019, ss. 750., s. 615–618.
Download this file (41 rec. Walkusz.pdf)Ks. Jan WalkuszKRAINA OBSIANA MĘKAMI BOŻYMI I KAMIENIAMI, CZYLI KS. ZENONA MYSZKA POETYCKI OPIS KASZUB, s. 619–624.
Download this file (42 Summary.pdf)42 Summary.pdfVOLUME SUMMARY s. 625–626.
Download this file (43 Informacje dla autorow.pdf)INFORMACJE DLA AUTORÓW 
Attachments:
FileDescription
Download this file (01 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiKULT CIELESNOŚCI JAKO WYRAZ WSPÓŁCZESNEGO REDUKCJONIZMU ANTROPOLOGICZNEGO W KULTURZE, s. 15-27.
Download this file (02 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiRECEPCJA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W POLSCE W LATACH 1972-1978. Pomiędzy bullą «Episcoporum Poloniae coetus» a wyborem kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, s. 29-80.
Download this file (03 Chylewska.pdf)Aleksandra Chylewska-Tölle„TO WIĘCEJ NIŻ POEZJA”. MAŁŻEŃSTWO SAKRAMENTALNE W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ HEINRICHA FEDERERA, s. 81-93.
Download this file (04 Dalecki.pdf)Ks. Krzysztof DaleckiPELPLIŃSKI SŁUGA BOŻY ANTONI HENRYK SZUMAN I JEGO WALKA ZE SPOŁECZNYM PROBLEMEM ALKOHOLIZMU W OKRESIE LAT MIĘDZYWOJENNYCH, s. 95-109.
Download this file (05 Drzycimski.pdf)Ks. Arkadiusz DrzycimskiPSYCHOLOGIA PASTORALNA JAKO NAUKA POMOCNICZA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ, s. 111-123.
Download this file (06 Feliga.pdf)Piotr FeligaWCIELENIE JAKO ARGUMENT NA RZECZ OBRONY KULTU OBRAZÓW W „TRZECH MOWACH APOLOGETYCZNYCH PRZECIWKO TYM, KTÓRZY ODRZUCAJĄ ŚWIĘTE OBRAZY” ŚW. JANA DAMASCEŃSKIEGO, s. 125-139.
Download this file (07 Glaza.pdf)Ks. Michał GlazaZABURZENIA LĘKOWE W KONTEKŚCIE DUSZPASTERSKIM, s. 141-155.
Download this file (08 Gliniecki.pdf)Ks. Wojciech GlinieckiUNIWERSALIZM TOMIZMU I JEGO AKTUALNOŚĆ W ŚWIETLE PERSONALIZMU JACQUES’A MARITAINA, s. 157-173.
Download this file (09 Guz.pdf)Ks. Arkadiusz GuzSPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA JAKO MOTYW SZTUKI ESCHATOLOGICZNEJ ŚREDNIOWIECZA, s. 175-184.
Download this file (10 Koprowski.pdf)Piotr KoprowskiDUCH I LUDZIE W MYŚLI GENEZYJSKIEJ JULIUSZA SŁOWACKIEGO. Etiuda badawcza, s. 185-194.
Download this file (11 Lisica.pdf)Fr Jarosław LisicaCARL SCHMITT’S POLITICAL THEOLOGY FROM THE HERMENEUTICAL POINT OF VIEW, s. 195-207.
Download this file (12 Liszka.pdf)o. Piotr Liszka CMFPERYCHOREZA SUBSTANCJI BOSKIEJ WEWNĄTRZ-BOSKA I ZEWNĄTRZ-BOSKA, s. 209-227.
Download this file (13 Langowski.pdf)Ks. Marek ŁangowskiALEXIS CARREL I AKTION T4, CZYLI EUGENIZM W WALCE PRZECIWKO MISTERIUM OSOBY LUDZKIEJ, s. 229-238.
Download this file (14 Maciejko.pdf)Ks. Tadeusz MaciejkoZNACZENIE WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGADNIEŃ KOŚCIOŁA, s. 239-251.
Download this file (15 Nowak.pdf)Ks. Joachim NowakKRYZYS MIGRACYJNY W NIEMCZECH I JEGO SKUTKI, s. 253-268.
Download this file (16 Orlikowski.pdf)Ks. Radosław OrlikowskiEGZORCYZMY W NOWYM TESTAMENCIE, s. 269-281.
Download this file (17 Parchem.pdf)Ks. Marek ParchemMOTYW TRONU-RYDWANU BOŻEGO W PISMACH Z QUMRAN I POCZĄTKI MISTYKI MERKĀBĀH, s. 283-301.
Download this file (18 Pater.pdf)Ks. Dariusz PaterNADZIEJA JAKO PROFIL OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI W ZOL, s.303-321.
Download this file (19 Przyszychowska.pdf)Marta PrzyszychowskaMACRINA THE YOUNGER – THE INVENTED SAINT, s. 323-343.
Download this file (20 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaPODSTAWOWE WARTOŚCI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA ZAWARTE W KAZANIACH BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, s. 345-357.
Download this file (21 Szuca.pdf)Ks. Wiesław SzucaKSIĄDZ FELIKS BOLT – DUSZPASTERZ, PATRIOTA I SPOŁECZNIK, s. 359-368.
Download this file (22 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ OBYWATELI, s. 369-382.
Download this file (23 Trzaska.pdf)Anna TrzaskaPOSTMODERNISTYCZNY KONSUMPCJONIZM JAKO ANTROPOGENNE ZAGROŻENIE XXI WIEKU, s. 383-396.
Download this file (24 Walkusz.pdf)Ks. Jan WalkuszDIECEZJA PELPLIŃSKA W KONTEKŚCIE REORGANIZACJI STRUKTUR KOŚCIOŁA W POLSCE 1992 ROKU, s. 397-406.
Download this file (25 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiTEOLOGICZNE RACJE ODPOWIEDNIOŚCI WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, s. 407-419.
Download this file (26 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakKILKA UWAG NA TEMAT PRAKTYK MAGICZNYCH CHRZEŚCIJAN W PÓŹNOANTYCZNYCH KOŚCIELNYCH TEKSTACH NORMATYWNYCH, s. 421-434.
Download this file (27 Zahuta.pdf)Ks. Marcin ZahutaNOWE SUGESTIE DOTYCZĄCE WIEDZY O PIEKLE, s. 435-449.
Download this file (28 Zientkowski.pdf)Przemysław ZientkowskiDIALOG JAKO NARZĘDZIE PEDAGOGIKI PRAW CZŁOWIEKA. Rozważania wokół koncepcji wolności według ks. Józefa Tischnera, s. 451-460.
Attachments:
FileDescription
Download this file (01 Babinski.pdf)ks. Jarosław BabińskiANOMIA SOCIAL COMO CAUSA DE LA DESINTEGRACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL HOMBRE, s.15-26
Download this file (02 Bachanek.pdf)ks. Grzegorz BachanekROZUMIENIE POKOJU I DRÓG JEGO URZECZYWISTNIANIA W MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA, s. 27-39.
Download this file (03 Bialkowski.pdf)Michał BiałkowskiNIEZNANY POSOBOROWY PROJEKT TERYTORIALNEJ REORGANIZACJI DIECEZJI POLSKICH Z 1967 ROKU, s. 41-94.
Download this file (04 Bochen.pdf)Ks. Rafał BochenPOJĘCIE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI AUDYTORA W KANONICZNYM PROCESIE MAŁŻEŃSKIM, s. 95-110.
Download this file (05 Dombrowski.pdf)Ks. Andrzej DombrowskiPRAWDA SPOŁECZNA W NAUCZANIU PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, s. 111-125.
Download this file (06 Durma.pdf)Izabela DurmaNAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA O ŻYCIU KONSEKROWANYM W KONTEKŚCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO, s. 127-136.
Download this file (07 Dutkiewicz.pdf)Ks. Tomasz DutkiewiczETYKA FILOZOFICZNA W POSŁUDZE MIŁOSIERDZIA, s. 137-150.
Download this file (08 Frackowska.pdf)Kinga FrąckowskaPORTRET SARY W KSIĘDZE RODZAJU, s.151-164.
Download this file (09 Habimana.pdf)O. Pascal HabimanaCHOC DE LA RENCONTRE ENTRE LE CHRISTIANISME ET LES RELIGIONS TRADITIONNELLES AFRICAINE (RTA): VERS UNE THÉOLOGIE AFRICAINE, s. 165-178.
Download this file (10 Keszka.pdf)Ks. Sławomir KęszkaBŁOGOSŁAWIONY FRANCISZEK STRYJAS. KATECHETA, MĘCZENNIK Z DIECEZJI KALISKIEJ, s. 179-188.
Download this file (11 Kochanczyk.pdf)Karolina Kochańczyk-BonińskaBASIL THE GREAT CONTRA EUNOMIUS AND HIS THESIS – THE STATE OF RESEARCH, s. 189-201.
Download this file (12 Kotkowski.pdf)Jerzy KotkowskiKANDYDACI DO KAPŁAŃSTWA PRZYSZŁOŚCIĄ DUSZPASTERSTWA? STOSUNEK PRZYSZŁYCH DUSZPASTERZY DO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH, s. 203-220.
Download this file (13 Kozakowski.pdf)Ks. Aleksander KozakowskiLUDZKI WYMIAR MIŁOSIERDZIA W OPARCIU O DIVES IN MISERICORDIA ŚW. JANA PAWŁA II, s. 221-231.
Download this file (14 Krzeminski.pdf)Krzysztof KrzemińskiJEDNOŚĆ WSZYSTKICH RODZIN I MAŁŻEŃSTW W KOŚCIELE W OPARCIU O AMORIS LAETITIA PAPIEŻA FRANCISZKA, s. 233-243.
Download this file (15 Kubka.pdf)Ks. Dariusz Kubka SACRUCH MŁODZIEŻOWY LEDNICA 2000 DZIEDZICTWEM ŚW. JANA PAWŁA II, s. 245-258.
Download this file (16 Kudelski.pdf)Ks. Grzegorz KudelskiPRAWO CZŁOWIEKA DO ŻYCIA, WOLNOŚCI I MIŁOŚCI WEDŁUG ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŚWIETLE ENCYKLIKI EVANGELIUM VITAE ŚW. JANA PAWŁA II, s. 259-273.
Download this file (17 Kunka.pdf)Ks. Sławomir KunkaCHWAŁĄ OJCA ŻYJĄCE DZIECI. SZKIC DO PROTOLOGII INTEGRALNEJ, s. 275-289.
Download this file (18 Lisica.pdf)Ks. Jarosław LisicaCHRYSTOLOGIA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA W ŚWIETLE NOWEJ EWANGELIZACJI, s. 291-302.
Download this file (19 Michaluk.pdf)Kamil MichalukPOLITYKA I ORIENTALNE INSPIRACJE W CZASACH SEJMU WIELKIEGO NA PRZYKŁADZIE ROZMOWY SOLONA Z KADYM BISKUPA JÓZEFA KAZIMIERZA KOSSAKOWSKIEGO, s. 303-318.
Download this file (20 Nenca.pdf)Ks. Dariusz NencaZASADA SPRAWIEDLIWEJ MIŁOŚCI W ORĘDZIACH FATIMSKICH, s. 319-331.
Download this file (21 Pater.pdf)Ks. Dariusz PaterDESTRUKCYJNA MIŁOŚĆ – ŹRÓDŁEM BÓLU I CIERPIENIA CZŁOWIEKA, s. 333-353.
Download this file (22 Przechowski.pdf)Ks. Mirosław PrzechowskiJAK BÓG DZIAŁA W ŚWIECIE? REFLEKSJE Z PERSPEKTYWY FILOZOFII PRZYRODY, s. 355-371.
Download this file (23 Stefaniak.pdf)Janusz StefaniakPOSTAWY DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIEGO WOBEC SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W WOJ. GDAŃSKIM W LATACH 1948-1956. ZARYS PROBLEMU, s. 373-389.
Download this file (24 Szczecina.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaMIŁOSIERDZIE BOŻE W ŻOLIBORSKICH KAZANIACH BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, s. 391-406.
Download this file (25 Szuca.pdf)Ks. Wiesław SzucaSŁUGA BOŻY KS. BRONISŁAW SOCHACZEWSKI – POLSKI DZIAŁACZ SPOŁECZNY NA WARMII I POWIŚLU, s. 407-418.
Download this file (26 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistMIŁOŚĆ OJCZYZNY ZASADNICZYM ELEMENTEM DOBRA WSPÓLNEGO W KONTEKŚCIE DOKUMENTU CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU, PRZYGOTOWANEGO PRZEZ RADĘ DS. SPOŁECZNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, s. 419-432.
Download this file (27 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiWPŁYW DOGMATU O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NA ROZWÓJ TEOLOGICZNEJ PRAWDY O WNIEBOWZIĘCIU, s. 433-443.
Download this file (28 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakZWYCZAJE POGRZEBOWE AFRYKI RZYMSKIEJ W PISMACH ŚW. AUGUSTYNA, s. 445-456.
Attachments:
FileDescription
Download this file (SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L..pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L..pdfSPIS TREŚI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM L.
Download this file (01 bp Smigiel.pdf)Bp Wiesław ŚmigielREFLEKSJA TEOLOGICZNOPASTORALNA I PASTORALNA NA ŁAMACH „STUDIÓW PELPLIŃSKICH” W LATACH 1969-2016, s. 9-26.
Download this file (02 Babinski.pdf)Ks. Jarosław BabińskiTWÓRCZOŚĆ I OSOBA KS. FRANCISZKA SAWICKIEGO W „STUDIACH PELPLIŃSKICH, s. 27-44.
Download this file (03 Drzycimski.pdf)Ks. Arkadiusz DrzycimskiFORMACJA PODSTAWOWA W ŚWIETLE PUBLIKACJI ZAWARTYCH W „STUDIACH PELPLIŃSKICH” W LATACH 1961-2016, s. 45-61.
Download this file (04 Kardys.pdf)Ks. Wojciech KardyśARTYKUŁY BISKUPÓW (ABSOLWENTÓW WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PELPLINIE) DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU NOWEGO TESTAMENTU OPUBLIKOWANE W STUDIACH PELPLIŃSKICH W LATACH 1969-2016, s. 63-74.
Download this file (05 Megger.pdf)Ks. Andrzej Megger„STUDIA PELPLIŃSKIE” W SŁUŻBIE LITURGII, s. 75-89.
Download this file (06 Parchem.pdf)Ks. Marek ParchemPISMO ŚWIĘTE W „STUDIACH PELPLIŃSKICH”, s. 91-105.
Download this file (07 Rozanski.pdf)Ks. Krzysztof RóżańskiEKUMENIZM CIĄGLE POTRZEBNY, s. 107-117.
Download this file (08 Sosnowski.pdf)Ks. Jacek SosnowskiTO NIE TYLKO HISTORIA. ASPEKTY PRAWNE W ŚWIETLE STUDIÓW PELPLIŃSKICH, s. 119-136.
Download this file (09 Szuca.pdf)Ks. Wiesław SzucaZAGADNIENIA SPOŁECZNE NA ŁAMACH STUDIÓW PELPLIŃSKICH, s. 137-154.
Download this file (10 Szulist 1.pdf)Ks. Janusz SzulistZNACZENIE KOŚCIOŁA W PROCESIE UŚWIĘCENIA CZŁOWIEKA, S. 155-168.
Download this file (11 Szulist 2.pdf)Ks. Janusz SzulistMORALNOŚĆ W ASPEKCIE ZACHOWANIA PRAW CZŁOWIEKA, S. 169-182.

 

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (Spis tresci SP 49 2016.pdf)Spis tresci SP 49 2016.pdfSPIS TREŚI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIX.
Download this file (01 Babinski1.pdf)Ks. Jarosław BabińskiPRZEMIANY KULTUROWO-IDEOWE WSPÓŁCZESNOŚCI, JAKO ZNAK ZOBOWIĄZUJĄCY DLA KOŚCIOŁA. Interpretacja kultury według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, s. 13-28.
Download this file (02 Chylewska.pdf)Aleksandra Chylewska-TölleKERYGMAT I POPKULTUROWE CHRZEŚCIJAŃSTWO W LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ NA PRZYKŁADZIE JEZUSA Z JUDENFELDU JANA GRZEGORCZYKA, s. 29-41.
Download this file (03 Delewski.pdf)Ks. Łukasz DelewskiTEOLOGICZNE ROZUMIENIE NADZIEI, s. 43-55.
Download this file (04 Elak.pdf)Ks. Robert ElakKONCEPCJA CIERPIENIA DUCHOWEGO W OPARCIU O LISTY ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY, s. 57-68.
Download this file (05 Grzebinska.pdf)Magdalena GrzebińskaHISTORIA PELPLIŃSKICH NEKROPOLII. PRZYCZYNEK DO BADAŃ HISTORII FUNERALNEJ PELPLINA, s. 69-85.
Download this file (06 Habimana.pdf)O. Pascal HabimanaL’ESCHATOLOGIE COMME POINT CULMINANT DE LA RELIGION TRADITIONNELLE AU RWANDA. ESCHATOLOGY AS THE CULMINATION OF TRADITIONAL RELIGION IN RWANDA, s. 87-99.
Download this file (07 Huzarek.pdf)Ks. Tomasz HuzarekKŁOPOTY Z TOŻSAMOŚCIĄ – CZYLI PARFITA DEREKA GŁOS W SPRAWIE I NIEREDUKCJONISTYCZNA ODPOWIEDŹ, s. 101-116.
Download this file (08 Kaczorowski.pdf)Ks. Robert KaczorowskiTAK ZWANE MSZE POLSKIE OPUBLIKOWANE W ZBIORZE PIEŚNI NABOŻNYCH KATOLICKICH DO UŻYTKU KOŚCIELNEGO I DOMOWEGO ORAZ W MELODYACH DO ZBIORU PIEŚNI NABOŻNYCH (…) DO GRANIA NA ORGANACH I ŚPIEWANIA NA CZTERY GŁOSY W PELPLINIE W 1871 ROKU. KONKLUZJA, s. 117-131.
Download this file (09 Kardys.pdf)Ks. Wojciech KardyśOKREŚLENIA, IMIONA I PERSONIFIKACJE DEMONÓW ORAZ ICH POCHODZENIE WEDŁUG APOKRYFICZNEGO TESTAMENTU SALOMONA, s. 133-145.
Download this file (10 Kobus.pdf)Agnieszka KobusROZWÓJ ORGANIZACJI DEKANALNEJ KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO, s. 147-160.
Download this file (11 Kochanczyk.pdf)Karolina Kochańczyk-BonińskaTHE CONCEPT OF THE COSMOS ACCORDING TO BASIL THE GREAT’S ON THE HEXAEMERON, s. 161-169.
Download this file (12 Koprowski.pdf)Piotr KoprowskiNIE-BEZGRZESZNA, WCZESNA MŁODOŚĆ W ŚWIETLE DZIENNIKA DUSZY JANA XXIII I SPOWIEDZI MOTYLA JANUSZA KORCZAKA, s. 171-184.
Download this file (13 Kunka.pdf)Ks. Sławomir KunkaMĄŻ I ŻONA – DZIECI JEDNEGO OJCA. PERSONALISTYCZNY PRZYCZYNEK DO PROTOLOGII INTEGRALNEJ, s. 185-199.
Download this file (14 Liszka.pdf)o. Piotr Liszka CMFŹRÓDŁO I ROZWÓJ GNOZY HELLENISTYCZNEJ W CHRZEŚCIJAŃSTWIE, s. 201-214.
Download this file (15 Langowski.pdf)Ks. Marek ŁangowskiWULNERABILNOŚĆ W ŻYCIU I FILOZOFII EMMANUELA MOUNIERA, s. 215-228.
Download this file (16 Pauch.pdf)Seweryn PauchWYSTĘPKI W POSIADŁOŚCIACH CYSTERSÓW PELPLIŃSKICH NA KARTACH KRONIKI PELPLIŃSKIEJ, s. 229-243.
Download this file (17 Sawa.pdf)Ks. Przemysław SawaBENEDYKTA XVI TEOLOGIA ODNOWY KOŚCIOŁA. WOKÓŁ EKLEZJOLOGII NOWEJ EWANGELIZACJI, s. 245-267.
Download this file (18 Schaller.pdf)Christian SchallerEKLEZJOLOGIA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W PISMACH JOSEPHA RATZINGERA, s. 269-285.
Download this file (19 Stepien.pdf)Tomasz Stępień„NISI CREDIDERITIS, NON INTELLIGETIS” – BELIEF AS NATURAL COGNITION IN THE WRITINGS OF ST AUGUSTINE, s. 287-300.
Download this file (20 Szkutnik.pdf)Dariusz SzkutnikTELEOLOGIA W METODOLOGII WITALIZMU HANSA DRIESCHA, s. 301-314.
Download this file (21 Szulist.pdf)Ks. Janusz SzulistUWARUNKOWANIA JEDNOSTKOWE KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA PLURALISTYCZNEGO W PISMACH JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI, s. 315-329.
Download this file (22 Szumski.pdf)Paweł SzumskiKOREKTA POSOBOROWEJ REFORMY LITURGICZNEJ SZANSĄ ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI KATOLICKIEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, s. 331-345.
Download this file (23 Smigiel.pdf)Msgr. Wiesław ŚmigielTO BE A MISSIONARY CHURCH IN POLAND IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS’ TEACHINGS, s. 347-356.
Download this file (24 Trzcinska.pdf)Agnieszka TrzcińskaODŁĄCZENIE SIĘ OD KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRAWA POWSZECHNEGO, s. 357-368.
Download this file (25 Wesierski.pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiDAR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZEJAWEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, s. 369-380.
Download this file (26 Wojcieszak.pdf)Maciej WojcieszakMORALNOŚĆ MAŁŻEŃSKA ORAZ SEKSUALNA ŚWIECKICH CHRZEŚCIJAN W GALII W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ PÓŹNOANTYCZNYCH SYNODÓW GALIJSKICH, s. 381-394.
Attachments:
FileDescription
Download this file (Spis tresci SP 48 2015.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLVIII 
Download this file (01 Babinski1.pdf)Ks. Jarosław BabińskiIRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON, s. 13-22.
Download this file (02 Chylewska2.pdf)Aleksandra Chylewska-TölleNARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA, s. 23-35.
Download this file (03 Debinski3.pdf)Ks. Józef DębińskiZ TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA, s. 37-56.
Download this file (04 Galikowski4.pdf)Ks. Tadeusz GalikowskiPOSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN VERITATE BENEDYKTA XVI, s. 57-67.
Download this file (05 Kaczorowski5.pdf)Ks. Robert KaczorowskiPIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZNE, s. 69-81.
Download this file (06 Kardys6.pdf)Ks. Wojciech KardyśEGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH, s. 83-94.
Download this file (07 Knut7.pdf)Ks. Tadeusz KnutPOCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA KSIĘGI SYRACHA, s. 95-111.
Download this file (08 Koprowski8.pdf)Piotr KoprowskiOSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERBA, s. 113-120.
Download this file (09 Koska9.pdf)Ks. Jakub KośkaKONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA, s. 121-132.
Download this file (10 Kunka10.pdf)Ks. Sławomir KunkaW SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI, s. 133-153.
Download this file (11 Lisecka11.pdf)Magdalena LiseckaJAN DUNS SZKOT I NAUKA, s. 155-163.
Download this file (12 Lisica12.pdf)Ks. Jarosław LisicaAKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ, s. 165-178.
Download this file (13 Majcher13.pdf)Piotr MajcherROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNYM, s. 179-190.
Download this file (14 Palubicki14.pdf)Ks. Łukasz PałubickiPRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW, 191-201.
Download this file (15 Pauch15.pdf)Seweryn PauchWYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBORSKICH, s. 203-211.
Download this file (16 Synoradzki16.pdf)Ks. Łukasz SynoradzkiSAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH? Analiza na kanwie trwającego Synodu Biskupów na temat: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”, s. 213-224.
Download this file (17 Szczecina17.pdf)Grzegorz Kamil SzczecinaGODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, s. 225-237.
Download this file (18 Szulist18.pdf)Ks. Janusz SzulistKONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA, s. 239-253.
Download this file (19 Trzcinska19.pdf)Agnieszka TrzcińskaZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, s. 255-266.
Download this file (20 Wesierski A20..pdf)Adam WęsierskiKSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939), s. 267-284.
Download this file (21 Wesierski K21..pdf)Ks. Krzysztof WęsierskiPRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI, s. 285-295.
Download this file (22 Zabrocki22.pdf)Ks. Maciej ZabrockiPRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGELII GAUDIUM, s. 297-307.
Download this file (23 Zachmielewski23.pdf)Ks. Rafał ZachmielewskiWYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, s. 309-321.
Download this file (24 Zawadzki24.pdf)Robert K. ZawadzkiTEOLOGIA I RENESANS. WAWRZYŃCA KORWINA ROZWAŻANIA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATCE BOSKIEJ, 323-340.

Podkategorie

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH