Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Attachments:
FileDescription
Download this file (Spis tresci SP 48 2015.pdf)SPIS TREŚCI STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLVIII 
Download this file (23 Zachmielewski.pdf)WYCHOWANIE RELIGIJNE W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
Download this file (22 Zabrocki.pdf)PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W LITURGII W OPARCIU O ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ EVANGEL 
Download this file (21 Wesierski K..pdf)PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA A WOLNOŚĆ WYBORU MARYI1 
Download this file (20 Wesierski A..pdf)KSIĄDZ JAN MAZELLA PROBOSZCZ W JELEŃCZU (1926-1939) 
Download this file (19 Trzcinska.pdf)ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI KOŚCIELNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O G 
Download this file (18 Szulist.pdf)KONCEPCJA POKOJU ŚWIATOWEGO W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA 
Download this file (17 Szczecina.pdf)GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W NAUCZANIU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
Download this file (16 Synoradzki.pdf)SAKRAMENT POKUTY I EUCHARYSTII DLA WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZW 
Download this file (15 Pauch.pdf)WYBRANE PRZEJAWY RELIGIJNOŚCI NA MURACH BUDOWLI SAKRALNYCH WIELKICH ŻUŁAW MALBOR 
Download this file (14 Palubicki.pdf)PRÓBY STWORZENIA MORALNOŚCI BEZ BOGA W PROPOZYCJACH WSPÓŁCZESNYCH HUMANISTÓW 
Download this file (13 Majcher.pdf)ROLA FRANCISZKA KARDYNAŁA KÖNIGA ORAZ FUNDACJI PRO ORIENTE W DIALOGU EKUMENICZNY 
Download this file (12 Lisica.pdf)AKSJOMATYCZNA INTERPRETACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 
Download this file (11 Lisecka.pdf)JAN DUNS SZKOT I NAUKA 
Download this file (10 Kunka.pdf)W SZKOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO U ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI1 
Download this file (09 Koska.pdf)KONCEPCJA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA 
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB 
Download this file (08 Koprowski.pdf)OSOBA I DZIEŁO MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO W OGLĄDZIE JANUSZA STANISŁAWA PASIERB 
Download this file (07 Knut.pdf)POCHWAŁA OJCÓW (SYR 44-50), CZYLI HISTORIA IZRAELA W UJĘCIU MĄDROŚCIOWYM AUTORA  
Download this file (06 Kardys.pdf)EGZORCYZM W KSIĘDZE TOBIASZA W ŚWIETLE EGZORCYZMÓW NOWOTESTAMENTALNYCH 
Download this file (05 Kaczorowski.pdf)PIEŚŃ WIELKANOCNA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST. ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE I MUZYCZ 
Download this file (04 Galikowski.pdf)POSTULAT SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE ENCYKLIKI CARITAS IN V 
Download this file (03 Debinski.pdf)Z TRADYCJI EDUKACYJNYCH GOLUBIA-DOBRZYNIA 
Download this file (02 Chylewska.pdf)NARRACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE KERYGMATU NA PRZYKŁADZIE PROZY PETERA DÖRFLERA 
Download this file (01 Babinski.pdf)IRRELIGION AS A CONTEMPORARY PHENOMENON 

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2020” upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2020 should be send before June 30, 2020.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH